Weekbrief 13

Sollicitatieprocedure groepsleerkrachten ESV

De afgelopen week zijn er gesprekken gevoerd met sollicitanten die gereageerd hebben op de openstaande vacatures. Gisteren en vandaag hebben er vijf proeflessen plaatsgevonden in de verschillende groepen. De benoemingsadviescommissie gaat het bestuur van de ESV een advies uitbrengen welke kandidaten geschikt worden geacht als aanvulling van het bestaande leerkrachtenteam. We hopen u binnenkort meer te kunnen vertellen wie er met ingang van het nieuwe jaar het team komt versterken.

 Surpriseavond

Aanstaande woensdag 22 november staat de surpriseavond gepland. Het zou fijn zijn als u zelf een paar extra scharen/ plakbandapparaten meeneemt van huis om niet mis te grijpen. Het belooft een heerlijk avondje te worden.

 Ondersteuningsplanraad (OPR) zoekt nieuwe leden!

Meedenken over schoolbeleid: dat doen ouders en medewerkers in de medezeggenschapsraad van onze school. Meedenken over passend onderwijs kan óók, in de Ondersteuningsplanraad (OPR). Volg onze activiteiten via www.swvrgv.nl en/of meld je aan voor de OPR! Het bestuur van onze school werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. Samen zorgen zij ervoor dat ieder kind succesvol kan zijn op school. Over hoe dat het beste kan, kunnen ouders en medewerkers meedenken in de Ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR moet bijvoorbeeld instemmen met het Ondersteuningsplan, waarin staat hoe het samenwerkingsverband en scholen werken aan passend onderwijs. Ook is de OPR vertegenwoordigd in werkgroepen als financiën, contact met ouders en personeel en hoogbegaafdheid.

Op dinsdagavond 30 januari 2018 van 19.30 tot 20.30 organiseert de OPR in Veenendaal een informatie-bijeenkomst over het Samenwerkingsverband en Passend Onderwijs. Belangstellenden kunnen zich via onderstaand email-adres daarvoor aanmelden. Graag voor 15 december!

Op dit moment bestaat de OPR uit drie ouders en drie medewerkers en een onafhankelijk voorzitter. We zijn op zoek naar twee nieuwe leden (een ouder en een medewerker) die ook willen meepraten, meedenken en meebeslissen. Interesse? Kijk op www.swvrgv.nl voor meer informatie over passend onderwijs, het samenwerkingsverband, het Ondersteuningsplan én de OPR. Liever persoonlijk contact? Mail dan naar de secretaris van de OPR (Els Gevers: elsgevers@gmail.com).

Een fijn weekend, mede namens het team,

Martin Roes, directie@esvede.nl

 

AGENDA

woensdag 22 november surpriseavond, 18.30- 20.00 uur, thema muziek
dinsdag 5 december Sinterklaasfeest op de ESV, alle lln om 12.30 uur vrij
maandag 11 december Kerstknutselmiddag
woensdag 20 december Kerstdiner, 17.30 uur, lampionoptocht 19.00 uur
donderdag 21 december Kerstshowtime
vrijdag 22 december alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari 2018 Kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij