Weekbrief 17  

Vacature voor de MR van de ESV

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs op school hoog te houden, dit doen we met een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders. De MR bestaat binnen de ESV uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten.

Omdat het beleid de leerkrachten, leerlingen en ouders direct of indirect aangaat, moet het Bestuur echter overleggen met de MR. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR genomen worden. Via de MR heb je als ouder dus invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

In verband met het vertrek van een ouderlid is de MR op zoek naar een vervanger.

De begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan zijn belangrijke aandachtsgebieden voor de MR. Afgelopen jaar hebben we gesproken over o.a. de uitvoering van het schoolplan, het jaarplan 2017,  de meerjarenbegroting, de formatie, de klimaatkasten, de aanpak van de binnenruimte en de premies voor het Vervangingsfonds. Ook is de MR betrokken geweest bij het aannemen van meester Robert en de sollicitatieprocedure voor de vervanging van juf Manny en meester Evert.

Wil je je inzetten voor de school van je kinderen en denk je dat je met jouw persoonlijkheid een bijdrage kan leveren? Meld je dan aan bij 1 van de MR leden of stuur een mail naar mr@esvede.nl.

Met vriendelijke groet, de MR

Esther Westerink, Diana Hoogendoorn, Lisette Schoonman, Carla Versteeg, Hanneke van der Valk, Cunera Woestenburg.

Schaatsen 11 januari 2018

Op donderdag 11 januari gaan we met groep 5 t/m 8 schaatsen op de schaatsbaan van Stichting Friends on Ice. Er worden schaatsen gehuurd voor de kinderen die geen eigen schaatsen hebben. Heb jezelf schaatsen (ijshockeyschaatsen) of kun je ze lenen van iemand uit je omgeving, neem ze dan mee! Belangrijk is om deze dag handschoenen mee te nemen (deze zijn verplicht op de schaatsbaan) en ook een muts wordt aanbevolen. Komende week volgt meer informatie.

Kerstviering

Op woensdag 20 december vieren we het kerstfeest: elke groep heeft zijn eigen diner, de ouders nuttigen samen een maaltijd vervangende borrel en we sluiten gezamenlijk af met de lampionnenoptocht.

Kerstdiner: Van 17.30 tot 19.00 uur wordt er gedineerd. We starten stipt om 17.30 uur en verwachten dat de leerlingen dan in het lokaal zitten. Natuurlijk vinden we het leuk als de leerlingen feestelijk gekleed gaan. We verzoeken de ouders van alle groepen (dus ook de kleuters) iets te maken voor het kerstdiner. Bij de ingang van ieder lokaal hangt een lijst waarop u kunt aangeven wat u wilt maken. Ik verzoek u bescheiden te blijven in de hoeveelheid. Jaarlijks moeten we veel eten weer mee terug geven, omdat de leerlingen het niet op kregen. U kunt uiteraard met de leerkracht overleggen, zij zien jaarlijks wat de kinderen graag en minder graag eten. Indien er kinderen met speciale diëten zijn verzoeken we u zelf iets klaar te maken of te overleggen met de leerkracht.

Wilt u op dinsdag de kinderen een plastic zak met bord, mok en bestek meegeven (groep 1 t/m 7)? De kinderen krijgen het ’s avonds of de volgende dag weer vies mee terug.

Kerstborrel: Tijdens het kerstdiner van de kinderen kunnen de ouders buiten van een maaltijdvervangende borrel genieten! Wanneer u uw kind(eren) naar het lokaal hebt gebracht, bent u direct welkom op het Kerstplein (plein bij de bovenbouw). U hoeft dus niet meer heen & weer, maar kunt gezellig op school blijven totdat ons kerstfeest door de kinderen wordt afgesloten met de lampionnenoptocht.

Ook dit jaar wordt het eten en drinken verzorgd door aantal ondernemers van onze school: Taartaholics Ede, Restaurant Vroeger Ede, Grieks Restaurant Kreta Ede, Café de Pineut, Hugo’s Pannenkoeken en Bistro Kade 10.We willen ‘onze ESV-ondernemers’ alvast hartelijk bedanken voor hun belangeloze bijdrage aan het kerstfeest!

Lampionnenoptocht: Om 19.00 uur lopen de kinderen de traditionele lampionnenoptocht. Met de leerlingen oefenen we kerstliedjes die ze zullen zingen, maar de ervaring leert dat het geluid buiten helaas niet ver gedragen wordt. De groepen 1/2 lopen, begeleid door leerlingen uit de groepen 6 en 7, het gebouw uit bij de kleuteringang met een lampion in hun hand. Ze lopen in de richting van het Zwarte Laantje via het kerstplein. Het is leuk als de ouders dan een mooie erehaag maken voor de kinderen en de liedjes meezingen. De groepen 3, 4 en 5 wachten hen op het schoolplein met een lichtje in hun handen en lopen achter hen aan. De tocht verlaat het terrein en loopt via het (poepvrij gemaakte) Zwarte Laantje een rondje op het Julianapark. Daarna lopen ze weer over het Zwarte Laantje, richting de achteringang van de school. Het donkere laantje wordt verlicht door leerlingen van groep 8 die met een lichtje langs de route staan. Bij de achteringang betreedt de groep het terrein weer, waar de ouders hen (ook weer zingend!) opwachten. Door de ouder-erehaag lopen alle kinderen weer terug naar het lokaal om hun spullen op te halen. Natuurlijk is het leuk als ook de ouders een lampje hebben en de liedjes meezingen!

De kinderen verlaten het gebouw zoals normaal: we willen er zeker van zijn dat alle leerlingen (met name de jongsten) met de juiste persoon mee gaan. Rond 19.30 uur kunt u uw kind(eren) weer meenemen. Donderdagochtend verwachten we alle leerlingen tussen 8.30 uur en  9.30 uur weer op school.

Willen alle kinderen van groep 3 t/m 8 een lampion, (zak)lampje of iets anders lichtgevends meenemen voor de lampionnenoptocht?

Informatieavond Marnix voor  groep 7 en 8

Woensdag 17 januari is en een informatieavond voor ouders bij het Marnix College. Na een algemene korte voorlichting krijgen de ouders de gelegenheid om specifieke informatie te verkrijgen over de verschillende onderwijsstromen en de begeleiding op het Marnix, aanvang 19.30, einde 21.00 uur.

Afscheid meester Evert

Het afscheid van meester Evert met de leerlingen staat gepland op donderdag 21 december. De Showtime begint om 14.00 uur. Wilt u meester Evert nog de hand komen schudden onder het genot van een kopje koffie, dat kan deze dag om 15.00 uur. U bent van harte welkom.

 

Een fijn weekend, mede namens het team,

Martin Roes, directie@esvede.nl

 

AGENDA

woensdag 20 december Kerstdiner 17.30 uur, lampionoptocht 19.00 uur
donderdag 21 december

Inloop tussen 8.30-9.30 uur

Kerst Showtime en afscheid meester Evert

vrijdag 22 december alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari 2018 Kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij
maandag 8 januari 2018 1e schooldag van het nieuwe jaar