Weekbrief 19

De beste wensen voor het nieuwe jaar

De eerste schoolweek van het nieuwe jaar zit er weer op. Fijn dat we iedereen in goede gezondheid hebben mogen ontvangen na de kerstvakantie. We wensen iedereen dan ook nog een mooi, gezond en leerzaam 2018.

Oudergesprekken

Op dinsdagavond 13 februari, maandagavond 19 februari en woensdagavond 21 februari vinden de oudergesprekken plaats van groep 1 tot en met 8 (de stokstaartjes uitgezonderd). Indien u een gesprek op de middag wilt, wilt u dit dan per mail of schriftelijk doorgeven aan de desbetreffende leerkracht van uw kind voor aanstaande donderdag 18 januari zodat wij de planning in orde kunnen maken.

Cito toetsen starten komende week

De komende drie weken worden er in de groepen de jaarlijkse toetsen van het Cito afgenomen. N.a.v. de uitslagen van de toetsen evalueren wij ons onderwijs. Wilt u hier rekening mee houden in uw planning zodat de leerlingen uitgerust aanwezig kunnen zijn bij de toetsmomenten.

Schaatsen ESV leerlingen  

Donderdag hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 hun genoten op de schaatsbaan in het centrum van Ede. Deze alternatieve gymles bevalt goed en is zeker voor herhaling vatbaar.

Informatie luchtkwaliteit ESV

De ESV heeft een aantal jaren geleden geïnvesteerd in een installatie die ervoor zorgt dat de kwaliteit van de lucht die onze kinderen in de lokalen inademen optimaal is. Dit is gedaan vanuit de wetenschap dat een goede klimaatregeling en luchtsamenstelling bijdraagt aan de verbetering van het concentratievermogen van kinderen en dat draagt weer bij aan de algehele leerprestaties. De invloed van de luchtkwaliteit op de leerprestaties van de kinderen van de ESV is iets dat wij pas over een veel langere periode van vele jaren in beeld hopen te krijgen. Uiteraard zijn de leerprestaties niet alleen afhankelijk van de luchtkwaliteit.

De installatie wordt professioneel onderhouden door de firma Van Dorp, die deze destijds ook heeft geïnstalleerd. Jaarlijks worden de filters een of meerdere malen vervangen en de computers in elk lokaal uitgelezen en daarmee waar nodig bijgesteld om de regeling optimaal te houden.

De installatie zorgt met sensoren voor een continu meting van de temperatuur en samenstelling/vervuiling van de lucht en reageert hierop door meer of minder aanvoer van verse buitenlucht. D.m.v. een warmtewisselaar wordt het temperatuurverschil minimaal gehouden in de koude wintermaanden. Hierdoor blijft de samenstelling van de lucht in de klaslokalen onder alle omstandigheden optimaal. De installatie is geen airconditioning en de verwarming van school geschiedt via onze gewone cv-installaties.

We hebben begin 2017 de installatie gereset, de software update gegeven en in de loop van het jaar 2017 zijn een tweetal metingen gedaan. Deze zijn met elkaar vergeleken. Hieruit zien wij dat in 2017 door de installaties de temperatuurschommelingen zijn gestabiliseerd en dat de luchtkwaliteit in de klaslokalen op een significant hoger (=beter) niveau is gehouden dan dat er zou zijn geweest zonder de installaties.

Als directie en bestuur zijn wij blij dat deze investering haar vruchten afwerpt, en dat de installaties doen waarvoor zij destijds zijn aangeschaft.

Met vriendelijke groet, directie en bestuur ESV.

 

Bedankt namens Stichting Hulphond

Vanuit Stichting Hulphond kregen we een hartelijke bedankbrief voor de gift van 500 euro. De bijdrage helpt om de ambitie van Stichting Hulphond te verwezenlijken om jaarlijks 1000 mensen te helpen met een hulphond.

 

Een fijn weekend mede namens het team,

Martin Roes, directie@esvede.nl

 

AGENDA

maandag 15 januari ledenraadsvergadering
start citotoetsen groep 1 t/m 8
maandag 22 januari Bestuursvergadering ESV
woensdag 24 januari MR vergadering ESV
maandag 5 februari studiedag team, alle leerlingen zijn deze dag vrij