Weekbrief 23

sportservice februari 2018Rapporten en  oudergesprekken

Komende week krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis en vindt u vanaf maandag de toetsresultaten terug in het ouderportaal van ParnasSys. Als het goed is heeft u de uitnodiging voor de gesprekken ontvangen.

Studiedag team

Afgelopen maandag waren de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team. Tijdens de studiedag hebben we uitgebreid gesproken over doorgaande leerlijnen/ observatiesystemen in de onderbouwgroepen, doorgaande lijnen en afspraken in de bovenbouw en ons missie en visie traject. De komende maanden zal er n.a.v. de geformuleerde missie/ visie een vierjaren plan worden opgesteld waarin omschreven wordt wat onze ontwikkeldoelen worden voor de komende jaren. Hierin behouden we wat goed werkt en kijken we hoe we onze leerlingen nog meer kunnen voorbereiden op hun toekomst.

Centrum voor jeugd en gezin

Op donderdag 8 maart is er weer een inloop uur (van 8.30 tot 9.30 uur in de personeelskamer) van het CJG, waar u al uw vragen kwijt kunt wat betreft opvoeding van uw kind(eren). Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen over slaaptijden, eetgedrag van uw kind e.d. en om mee te denken wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit of wanneer er zorgen zijn om de ontwikkeling en gezondheid.

Een fijn weekend mede namens het team,

Martin Roes, directie@esvede.nl

 

AGENDA

maandag 12 februari rapporten worden uitgedeeld
dinsdag 13 februari oudergespreksavond
maandag 19 februari oudergespreksavond
woensdag 21 februari oudergespreksavond
donderdag 22 februari Show Time 13.00 uur
vrijdag 23 februari t/m zondag 4 maart voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrij
vrijdag 9 maart luiscontrole
maandag 19 maart bestuursvergadering ESV, 19.45 uur
donderdag 29 maart Paasontbijt
vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april Paasvakantie, alle leerlingen zijn vrij