Weekbrief 25

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie is begonnen. We wensen iedereen mooie dagen met elkaar en hopen iedereen maandag 5 maart weer op school te mogen ontvangen.

Oudergesprekken

De oudergesprekken n.a.v. het rapport van uw kind zijn afgerond. Aan het eind van het jaar wordt u weer in de gelegenheid gesteld om over uw kind te komen praten met de groepsleerkrachten. Heeft u eerder behoefte aan een gesprek loop dan even binnen bij de leerkrachten.

Burgerschapsvorming

De leerlingen van groep 6 gaan 16 maart pannenkoeken bakken voor de bewoners van St. Barbara. Met het team hebben we afgesproken dat alle groepen van de ESV een activiteit organiseren met/ voor de bewoners van St. Barbara in het kader van burgerschapsvorming. De leerlingen van groep 8 zijn in december op bezoek geweest en hebben de bewoners toegezongen met kerstmuziek onder leiding van juf Myra v.d. Jagt.

In maart zullen de leerlingen van groep 6 aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen en doen de groepen 5 t/m 8 mee aan de landelijke schoonmaakdag.

 

Wordt u ons nieuwe bestuurslid?

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In juni dit jaar zullen Martijn de Jonge (Voorzitter / Algemeen Bestuurslid) na 6 jaar en Taco Hols (Penningmeester) na 3 jaar hun bestuursfunctie neerleggen. Het bestuur zoekt nu twee kandidaten om zitting te nemen in het bestuur voor een termijn van drie jaar. Een uitgelezen kans om op basis van vrijwilligheid een bijdrage te leveren aan o.a. het blijvend actueel houden van ons onderwijssysteem om daarmee het potentieel van ieder kind te realiseren.  Lees hier verder

 
Voorjaarsvakantie bij Cultura

Van maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart kunnen kinderen bij Cultura de voorjaarsvakantie vieren!
Kinderen vanaf 10 maanden tot 13 jaar kunnen meedoen aan verschillende educatieve activiteiten.
Kinderen van de ESV mogen gratis mee doen aan de activiteiten, uiteraard wel even reserveren van te voren.
Bekijk snel het programma op www.cultura-ede.nl/voorjaarsvakantie! Heb je iets leuks gezien?
Mail dan je naam, aantal kaarten en adres (straat + huisnummer, postcode en woonplaats) naar lwildekamp@cultura-ede.nl

 

Een fijne voorjaarsvakantie mede namens het team,

Martin Roes, directie@esvede.nl

 

AGENDA

vrijdag 23 februari t/m zondag 4 maart voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrij
woensdag 7 maart leerlingenraadvergadering
donderdag 8 maart spreekuur CJG (centrum jeugd en gezin), 8.30-9.30 u
vrijdag 9 maart luiscontrole
maandag 19 maart bestuursvergadering ESV, 19.45 uur
donderdag 29 maart Paasontbijt
vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april Paasvakantie, alle leerlingen zijn vrij
donderdag 5 april verkeersexamen groep 8
maandag 9 april ledenraadsvergadering ESV
maandag 16 april bestuursvergadering ESV
dinsdag 17 april start cito-eindtoets leerlingen groep 3
donderdag 19 april Sportolympiade groep 4 en 5
vrijdag 20 april Sportolympiade groep 6,7 en 8
Koningsspelen groep 1 t/m 3
zaterdag 21 april t/m zondag 6 mei Meivakantie, alle leerlingen zijn vrij