Weekbrief 31

Vacature voor de Ledenraad ESV

De Ledenraad houdt toezicht op de uitvoering van de taken en uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur. De Ledenraad bestaat uit 3 leden en wordt samengesteld uit en benoemd door de ALV. De huidige Ledenraadsleden zijn Wilco Schoonderbeek (Financiën), Sigrid van der Werf-Ackerman (Onderwijs) en Christa Janzen (HRM). In verband met het aftreden van Christa is de Ledenraad op zoek naar een ouder met kennis van personeelszaken.

De taken van de LR zijn o.a. het beoordelen van de begroting, investeringen, het jaarverslag en strategisch beleidsplan. Daarnaast kan de Ledenraad gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en functioneert zij als klankbord. Wilt u uw expertise inzetten binnen de school van uw kinderen, maar de tijdsbesteding beperkt houden tot 3 bestuursvergaderingen per jaar, dan maken we graag met u kennis!

Wanneer u interesse heeft in deze functie, dan kunt u contact opnemen met Martin Roes, directeur (directie@esvede.nl) of met Christa Janzen (ledenraad@esvede.nl).

Koningsdag op de ESV

Op vrijdag 20 april starten de groepen 1 t/m 5 met het koningsontbijt. Na het ontbijt gaan de groepen 1 t/m 3 sporten op het eigen terrein. De spelen worden geopend met een gezamenlijke dans op een nieuw lied van Kinderen voor Kinderen. Kent u het lied of de dans nog niet, klik dan hier.  Wilt u uw kind deze dag weer bestek, bord, beker en een plastic tas meegeven voor het ontbijt??

Schoolsportolympiade

De groepen 6 t/m 8 hebben vrijdag 20 april de Schoolsportolympiade. Ook zij beginnen met een ontbijt. De organisatie van deze dag heeft gevraagd of de leerlingen rood, wit, of blauw willen dragen. Na het ontbijt is de huldiging van Olympiër Kimberley Bos (skeleton).Zij opent de dag. Het ontbijt en de huldiging vinden plaats bij de Peppelensteeg.

De leerlingen van groep 4,5 doen donderdag 19 april mee aan de Schoolsportolympiade en worden ’s morgens bij de Peppelensteeg verwacht. Vervoer naar de ESV is geregeld via de klassenouders en of groepsleerkrachten.

Gezonde lunch

Afgelopen woensdagavond was er een bijeenkomst op het gemeentehuis waar aan de schoolbesturen van Ede een presentatie werd gegeven over het eetgedrag van jongeren, kennisdeling m.b.t. voedsel en het bevorderen van een gezonde schoollunch door de scholen. Een goede, gezonde lunch helpt leerlingen onder andere bij hun totale ontwikkeling en het goed kunnen concentreren en of presteren. Vorig jaar hebben de leerlingen van de ESV kennis gemaakt met verschillende soorten fruit die wekelijks werden aangeboden via het project schoolfruit. We zien dat veel leerlingen de lijn hebben doorgezet en een gezonde lunch mee naar school nemen en zullen dit als team blijven promoten.Helpt u mee de gezonde lunch voort te zetten??

ShowTime

In het ouderportaal stond bij donderdag 19 april de komende ShowTime vermeld. Deze komt te vervallen i.v.m. de schoolsportolympiade en wordt verplaatst naar de laatste schooldag van dit jaar vrijdag 13 juli. Alle ouders/ verzorgers zijn t.z.t. van harte welkom op het schoolplein om met elkaar het schooljaar af te sluiten. We gaan uit van mooi weer.

St. Barbara

De leerlingen van groep 4 zijn deze week op bezoek geweest bij de bewoners van St. Barbara (buren van de ESV) en hebben met elkaar heerlijk geknutseld en mooie lentewerkjes gemaakt. Zoals afgesproken wordt er maandelijks een activiteit georganiseerd met St. Barbara en de leerlingen van de ESV, afgelopen maand werden de bewoners tijdens de nationale pannenkoekendag getrakteerd op pannenkoeken en de gezelligheid van de leerlingen. Binnenkort is er meer te vinden op de website van de ESV.

Schoolreisje en schoolkamp

De maandag in de laatste schoolweek gaan de leerlingen uit groep 1 t/m 7 op schoolreis. De leerlingen van groep 8 hebben dan de hele school tot hun beschikking en kunnen ongestoord de eindmusical oefenen. De leerlingen van groep 1 t/m 3 gaan deze dag naar Tivoli in Nijmegen en de andere leerlingen gaan naar Toverland bij Venlo. Het zal ongetwijfeld weer een gezellige dag worden. De leerlingen van groep 8 gaan maandag 14 mei op kamp naar Vlieland. Onze 8ste groepers worden deze week begeleid door juf Betty, juf Veronica, juf Manny en juf Christa.

Extra handen in de groep

De ESV heeft subsidie gekregen om vanaf de meivakantie tot eind 2018 extra mensen in te zetten in de groepen 3 en 4 ter ondersteuning van de leerkrachten. We hebben ervoor gekozen om samen met BSO De Thuisclub naar geschikte/ bekende kandidaten te zoeken. Zodra hier meer over te melden is, krijgt u dit te horen.

Staking onderwijs

Vandaag staken leraren, ondersteuners en ander onderwijspersoneel uit het primair onderwijs in Brabant en Limburg zoals u ongetwijfeld heeft gehoord. Woensdag 30 mei worden leraren uit Overijssel en Gelderland uitgenodigd te gaan staken i.v.m. verlaging werkdruk en verbetering salaris van het onderwijs personeel. Het bestuur heeft aangegeven deze keer de staking niet te ondersteunen. Het is aan de individuele leerkracht zelf of hij/ zij deze dag wil gaan staken. Als ESV doen we niet collectief mee en zullen zorgen voor gepaste vervanging.

Cito Eindtoets groep 8

Onze 8ste groepers starten dinsdag 17 april met de cito eindtoets en zullen hier drie ochtenden mee bezig zijn. We wensen onze leerlingen veel succes met deze laatste cito toets.  

Werken met kwaliteitskaarten

De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben de afgelopen maand de leerling tevredenheidsenquête ingevuld en een vragenlijst m.b.t. veiligheid op school. De veiligheidsvragenlijst wordt ieder jaar afgenomen en de uitslag wordt uitgewisseld met de inspectie van het onderwijs. Fijn om te lezen dat de leerlingen zich veilig voelen op de ESV. Er werd een ruime voldoende gegeven. De actiepunten pakken we op met het team.  Nu de vragenlijsten bij de leerlingen zijn afgenomen is het de beurt aan de ouders van de ESV. Willen jullie zo vriendelijk zijn de vragenlijst die vandaag naar jullie is gemaild via WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten)  voor de meivakantie in te vullen zodat we ook van jullie te horen krijgen wat de tips en tops van de ESV zijn. Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.

Inschrijven avond4daagse 2018

Heeft u uw kind  nog niet aangemeld voor de komende avondvierdaagse?? Dit kan nog tot en met aanstaande maandag. Briefjes en geld kunnen ingeleverd worden in de brievenbus in het keukentje bij de directiekamer.

Een fijn weekend mede namens het team,

Martin Roes, directie@esvede.nl

 

maandag 16 april bestuursvergadering ESV, 19.45 uur
dinsdag 17 april start cito-eindtoets leerlingen groep 8
woensdag 18 april leerlingenraadvergadering
donderdag 19 april schoolsportolympiade groep 4 en 5
vrijdag 20 april schoolsportolympiade groep 6,7 en 8 mèt ontbijt
Koningsspelen groep 1 t/m 3
zaterdag 21 april t/m zondag 6 mei Meivakantie, alle leerlingen zijn vrij
8, 9 mei cito toetsen groep 1 t/m 7
10 en 11 mei Hemelvaartvakantie, alle leerlingen zijn vrij
maandag 14 t/m vrijdag 18 mei Groep 8 gaat naar Vlieland