Weekbrief 34

Avondvierdaagse Ede

Beste begeleider,

Heel  fijn dat u zich opgegeven heeft om te helpen bij de avond4daagse van 2018! We streven ernaar om ook dit jaar weer een gezellige en veilige avond4daagse te lopen. Om dit mogelijk te maken zijn er een aantal punten waarop we de aandacht vestigen.

Als begeleiders dragen we allen een herkenbaar ESV hesje, zodat alle kinderen weten dat wij de begeleiders zijn. Dit maakt het voor de kinderen, ouders, andere begeleiders en andere scholen overzichtelijk. We hebben ervoor gekozen een bepaalde structuur in de groep te krijgen, zodat we geen kinderen ‘kwijt’ raken;

  • 2 begeleiders vooraan,
  • 2 begeleiders achteraan,
  • aan de zijkanten van de groep een aantal begeleiders,
  • midden in de groep een aantal begeleiders.

We houden ons aan de starttijden. Alle kinderen melden zich aan en af bij de organisatie. Dat zijn:

  • Jenneke en Yvette bij de 5 kilometer,
  • Sonja en José bij de 10 kilometer,
  • Danielle bij de 15 kilometer.

We zorgen ervoor dat de kinderen op het parcours blijven, zoveel mogelijk ‘tussen’ de begeleiders in. De kinderen lopen alleen op de aangegeven paden. Zo nodig spreekt u de kinderen aan. We stimuleren de kinderen om door te lopen en zorgen ervoor dat we als groep 1 geheel blijven.

Op de rustplaats kunnen de kinderen iets drinken en een koekje of snoepje krijgen. Er zullen ook kinderen moeten plassen en dat even in het bos doen. Zorg dat de kinderen na de rustpauze weer terugkomen in de groep zodat we bij het fluitsignaal weer compleet zijn en als 1 grote ESV-groep verder kunnen.

We volgen de instructies van de verkeersregelaars op bij het oversteken van wegen en kruisingen en proberen zo min mogelijk hinder te veroorzaken bij andere weggebruikers. We letten erop dat de kinderen geen vernielingen aanbrengen en ruimen onze eigen rommel op.

We hopen er ook dit jaar weer een geslaagde avond4daagse van te maken, met heel veel plezier voor allemaal!

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage hieraan!

Mochten er nog vragen zijn bel dan gerust.

Sonja Dam 06-40097985, José Vroemen 06-24230303, Daniëlle van der Mast 06-46090652, Jenneke Septer 06-23965843, Yvette van Minderhout 06-22984149

Wijziging verzamelplek avondvierdaagse

In verband met de herinrichting van het Marktplein in Ede heeft Blauw Wit de startlocatie verplaatst. Dit jaar vertrekt de avond4daagse vanaf het Gemeentehuis. Wij hebben daarom besloten om te verzamelen voor Scapino (naast Stadcafé Oscar).

Het informatiepunt van Blauw Wit is dit jaar voor ‘Werkplein Ede’ (als je voor het Gemeentehuis staat aan de linkerkant). Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op;

Sonja Dam 06-40097985, José Vroemen 06-24230303, Danielle van der Mast 06-46090652, Jenneke Septer 06-23965843 en Yvette van Minderhout 06-22984149

Data oudergesprekken

In de vorige weekbrief stond vermeld dat de oudergesprekken van mei zijn gewijzigd, dit moet zijn de oudergesprekken van juni. Inmiddels staan de juiste dagen vermeld op de website en in Parnassys.

Kamp groep 8

Heeft u de kampverslagen van groep 8 al gelezen op de website?

 

 

Agenda

 

Maandag 21 mei Pinkstermaandag, alle leerlingen zijn vrij
Dinsdag 22 mei Start avondvierdaagse
Woensdag 13 juni Juffen- en meesterdag
Woensdag 20 juni Algemene Ledenvergadering ESV, 20.00 uur