Weekbrief 36

Engelse dag Living/ My House

Vrijdag 22 juni organiseren we een Engelse dag. Het thema van de dag is ‘Living/ My House’.

Komende weken wordt er in de groepen al gewerkt aan dit thema. De kinderen willen u graag zelf in het Engels vertellen over het project.  In de hal van de onderbouw zullen de kinderen van de groepen 1-4 van 11.30 – 12.00 uur vertellen en laten zien wat ze hebben geleerd over dit project. U bent als ouders, verzorgers, opa’s en oma’s van harte welkom.

In de hal van de bovenbouw zullen de kinderen van de groepen 5-8 van 14.30 – 15.00 uur vertellen en laten zien wat ze hebben geleerd over dit project. Ook hiervoor bent u als ouders, verzorgers, opa’s en oma’s van harte welkom.

AVG

U heeft er vast al veel over gehoord: de  Algemene verordening gegevensbescherming. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Daarom hebben wij ons privacybeleid bijgewerkt om u te informeren hoe wij omgaan met uw gegevens.

Avondvierdaagse

De avond4daagse werd door het slechte weer een avond3daagse. We zijn trots op alle leerlingen die (weer) hebben meegelopen en bedanken iedereen die achter de schermen en tijdens de vierdaagse heeft geholpen er een mooi feest van te maken.

Oudergesprekken

De oudergesprekken staan gepland voor eind juni/ begin juli, deze zijn voor de groepen 1 en 3 t/m 6 facultatief. Informatie over de uitnodiging treft u hieronder aan.

  • Giraffen, stokstaartjes en olifanten: Ouders van de leerlingen van groep 2 krijgen allemaal een uitnodiging van de leerkracht. De ouders van de leerlingen uit groep 1 zijn van harte welkom en kunnen zelf een afspraak maken met de groepsleerkrachten als dit wenselijk is.
  • Groep 3 t/m 6: Ouders krijgen een uitnodiging van de groepsleerkracht. Mocht u deze niet krijgen, dan kunt u zelf een afspraak maken met de groepsleerkracht.
  • Groep 7: De pre adviesgesprekken zijn op dinsdag 19 en donderdag 21 juni. U krijgt hiervoor een uitnodiging.

 Agenda

 

woensdag 6 juni laatste vergadering leerlingenraad schooljaar 17-18
woensdag 13 juni juffen- en meesterdag
vrijdag 15 juni verkeersexamen leerlingen groep 8
woensdag 20 juni ALV ESV, 20.00 uur
vrijdag 22 juni Engels dag op de ESV