Weekbrief 37

Juffen en meesterdag

Woensdag is de jaarlijkse juffen en meesterdag. Met elkaar maken we er weer een mooi feest van. Na de gezamenlijke start gaan de leerlingen van groep 3-8 naar het centrum van Ede op jacht naar vossen. De jacht zal worden afgesloten met wat eten en drinken in het centrum dat door de OR wordt verzorgd. De leerlingen van de onderbouwgroepen worden op het schoolplein vermaakt. De dag sluiten we af met het eten van een pannenkoek. Mocht uw kind geen pannenkoek lusten of mogen dan verzoeken we u zelf voor de lunch te zorgen.

Informatie voor de onderbouwgroepen 1 en 2

De kleuters wacht een leuk programma tijdens de juffen en meesterdag. Ze mogen verkleed komen, maar dat hoeft niet. Ze moeten wel kleren aan hebben waarin ze zich goed kunnen bewegen en ook dichte schoenen raden we van harte aan. Ze hoeven geen fruit en drinken mee te nemen deze dag. Voor het tussendoortje en een beker limonade zorgen wij. We sluiten het meester en juffenfeest af met pannenkoeken in de klas en om 12:30 kunnen de kinderen weer opgehaald worden.

Op vrijdag 22 juni is de ‘Engelse dag’. Het thema van dit jaar is ‘My house’. Hiervoor hebben we veel schoenendozen nodig. Per twee kinderen één doos. Wilt u uw kind aanstaande maandag een schoenendoos meegeven alstublieft?

Welke cijfermatig goed onderlegde ouder of verzorger werkt graag mee aan het vervolg van een financieel gezonde vereniging?

In verband met het aanstaande aftreden van onze penningmeester Taco Hols, is het bestuur nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester. Helaas hebben de eerdere oproepen nog geen nieuwe penningmeester opgeleverd. Mocht je wel de financiële expertise hebben, maar twijfelen over de tijdsbesteding, dan is het wellicht goed om te weten dat de functie nu controlerend is ingericht en niet uitvoerend. Het operationele gedeelte van de verenigingsfinanciën ligt bij de directie en bij het administratiekantoor. We horen graag van je.

Koen Weel (bestuur@esvede.nl)

Gymlessen buiten

Een vriendelijk verzoek van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs om uw kind te helpen herinneren aan het meenemen van sokken en gepaste gymschoenen/ gymkleding voor de buitenlessen. Veel leerlingen hebben op de gymdagen (maandag en donderdag) alleen slippers bij zich en dat zorgt voor onnodige ongelukjes.

Personele mededeling

Sinds 21 mei geven juf Christien en juf Christa les aan de leerlingen van de giraffen. Vanaf woensdag 13 juni geeft juf Christa op de woensdag les aan de giraffen. Juf Carla probeert zoveel mogelijk de woensdagen in te vallen in groep 4. Indien dit niet mogelijk is zal geschikte vervanging worden geregeld.

Engelse dag Living/ Mij House

Vrijdag 22 juni organiseren we een Engelse dag. Het thema van de dag is ‘Living/ My House’. Komende weken wordt er in de groepen al gewerkt aan dit thema. De kinderen willen u graag zelf in het Engels vertellen over het project. In de hal van de onderbouwl zullen de kinderen van de groepen 1-4 van 11.30 – 12.00 uur vertellen en laten zien wat ze hebben geleerd over dit project. U bent als ouders, verzorgers, opa’s en oma’s van harte welkom.

In de hal van de bovenbouw zullen de kinderen van de groepen 5-8 van 14.30 – 15.00 uur vertellen en laten zien wat ze hebben geleerd over dit project. Ook hiervoor bent u als ouders, verzorgers, opa’s en oma’s van harte welkom.

 Agenda

 

maandag 11 juni MR-vergadering ESV
woensdag 13 juni juffen- en meesterdag
vrijdag 15 juni verkeersexamen leerlingen groep 8
maandag 18 juni bestuursvergadering ESV, 19.45 uur
woensdag 20 juni ALV ESV, 20.00 uur
vrijdag 22 juni Engels dag op de ESV
maandag 9 juli schoolreis groep 1 t/m 7
woensdag 11 juli afscheidsavond groep 8
vrijdag 13 juli laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12 uur vrij