Weekbrief 38

Juffen en meesterdag

Afgelopen woensdag was de jaarlijkse juffen en meesterdag. Na een sportieve opening waarin de teamleden hun talenten mochten laten zien op het gebied van dans en stoelendans gingen de leerlingen van groep 3 t/m 8 op jacht naar vossen in het centrum van Ede. De kleutergroepen hadden een uitdagend programma op het schoolplein. De ochtend werd afgesloten met het eten van pannenkoeken in de groepen. Het team bedankt iedereen die deze dag heeft geholpen hartelijk voor hun inzet.

Regeling gemeente Ede

Gemeente Ede heeft voor inwoners met een laag inkomen en hun kinderen een aantal aanvullende inkomensregelingen. Voor deze kinderen heeft zij de volgende regelingen, zodat ook deze kinderen met ‘alles’ kunnen meedoen.

  • Diplomazwemmen; een bedrag van € 450 om zwemdiploma A te halen
  • Meer Kinderen Meedoen; een bedrag van € 200 om te kunnen sporten of een cultuur- of recreatie-activiteit te doen
  • Kindpakket; voor kinderen op de basisschool een bedrag van € 125 en voor kinderen op het voortgezet onderwijs een bedrag van € 175
  • Schoolgaan; een fiets en laptop voor kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan

Schoolgaan

Speciaal voor leerlingen uit groep 8 is er de regeling Schoolgaan. Ouders met een laag inkomen kunnen voor hun kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, een fiets en een laptop aanvragen. Een echtpaar komt voor onze regelingen in aanmerking als hun inkomen lager is dan € 1.758 en als zij een beperkt vermogen hebben; voor een alleenstaande ouder is het maximale inkomensbedrag € 1.231. Op www.ede.nl/regelingen staat alle informatie die van belang is en welke regelingen er voor kinderen en volwassenen zijn.

Engelse dag Living/ Mij House

U komt vrijdag 22 juni toch ook kijken naar de presentatie van de kinderen in de hal van de onderbouw tussen 11.30-12.00 uur en de hal van de bovenbouw 14.30-15.00 uur??

Geen studiedag 27 juni

Bij dezen nog een herinnering dat de geplande studiedag van 27 juni die aan het begin van het jaar is gecommuniceerd, niet doorgaat. Deze wijziging was aan het begin van het jaar al bekend maar niet verwijderd uit het ouderportaal. De leerlingen krijgen deze dag dus gewoon les. Mocht u door deze wijziging in organisatorische problemen komen, dan mag u contact opnemen met Martin Roes en wordt er gezocht naar een oplossing.

 Agenda

 

maandag 18 juni bestuursvergadering ESV, 19.45 uur
woensdag 20 juni ALV ESV, 20.00 uur
vrijdag 22 juni Engels dag op de ESV
maandag 9 juli schoolreis groep 1 t/m 8
woensdag 11 juli afscheidsavond groep 8
vrijdag 13 juli

laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12 uur vrij

showtime op het plein, iedereen van harte welkom