Weekbrief 39

Algemene ledenvergadering

Afgelopen woensdag heeft de ALV van de ESV plaatsgevonden. Tijdens de vergadering is het jaarverslag toegelicht door Taco Hols, penningmeester. Aan het eind van de vergadering hebben we afscheid genomen van Martijn de Jonge als voorzitter en Taco Hols als penningmeester van het bestuur. Beiden werden door de secretaris Koen Weel hartelijk bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren. Yvonne van de Fliert en Tjitske Weidenaar zijn toegetreden tot het bestuur. Yvonne zal de rol van voorzitter op zich nemen en Tjitske zal zich bezig houden met algemene zaken.

Verder heeft er een wisseling plaatsgevonden bij de Ledenraad, het toezichthoudend orgaan binnen onze vereniging. Hans Hoogendoorn neemt het takenpakket over van Krista Janzen en zal zich bezighouden met P&O zaken. Diana Hoogendoorn is deze avond bedankt voor haar werk als MR lid.

Fijn dat we bijna alle taken binnen bestuur, ledenraad en MR weer hebben kunnen vervullen. We blijven nog zoeken naar een geschikte penningmeester voor het bestuur, bent u diegene, neem dan contact op met directie@esvede.nl of bestuur@esvede.nl

Engelse dag Living/ My House

De Engelse dag was zeer geslaagd. De leerlingen hebben de afgelopen dagen hard aan het project gewerkt en dit vandaag gepresenteerd aan ouders en andere familieleden. Fijn dat er zoveel ouders zijn komen kijken bij de presentatie. Zeker de moeite waard om komend schooljaar te herhalen.

Fietsexamen groep 8

Alle leerlingen die afgelopen vrijdag aan het fietsexamen hebben meegedaan zijn geslaagd. FIjn om te weten dat ze de verkeersregels goed kunnen toepassen. We wensen alle leerlingen nog veel veilige fietsuren toe de komende jaren.

Formatie

Er zijn al veel vragen gesteld over de formatie/ groepsindeling van het komende schooljaar. Komende week is duidelijk van welke juf/ meester de leerlingen les krijgen in het nieuwe jaar.

Ouderraad

De samenstelling van de ouderraad voor het komende schooljaar is bekend. Er waren vacatures in een aantal groepen, die zijn ingevuld door middel van de vacature te benoemen in de groepsapp. Hieronder vindt u de samenstelling van de OR 2018-2019

Olifanten:            Jenneke Septer

Giraffen:              Linda Wildekamp en Renate Burgers

Stokstaarten:       Adinda Beukhof (verkiesbaar)

Groep 3:              Sacha Franke en Marianne Steinmeier

Groep 4:              Yvette van Minderhout (verkiesbaar)

Groep 5:              Elivira Hughan en Diane Brons (verkiesbaar)

Groep 6:              Jose Verberk (verkiesbaar) en Daphna Hoofien (verkiesbaar)

Groep 7:              Ingrid van Voorst

Groep 8:              Cindy Grotenbreg en  Inge Speldenbrink

 Agenda

 

maandag 9 juli schoolreis groep 1 t/m 7
woensdag 11 juli afscheidsavond groep 8
vrijdag 13 juli showtime en laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12 uur vrij