Laatste weekbrief van het schooljaar 2017-2018

Het schooljaar zit er weer op

Vandaag begint voor alle leerlingen de zomervakantie. Het was een mooie laatste week van het schooljaar. De afgelopen dagen hebben we met elkaar kunnen genieten van het schoolreisje en de afscheidsmusical van groep 8. Woensdagavond werden alle familieleden van onze 8ste groepers getrakteerd op een mooi uitgevoerde musical ‘Torenhoog’ en het niveau lag ook dit jaar weer erg hoog. Gisteravond werd het team samen met de 8ste groepers uitgenodigd voor een afsluitende BBQ bij de familie Smeenk, mooie momenten om nog lang aan terug te denken.  Naast het vertrek van onze 8ste groepers nemen we ook afscheid van twee leerlingen. Baran (groep 4) en Marnix (groep 2) zullen na de vakantie gaan starten op een andere school. We wensen Baran en Marnix veel plezier op hun nieuwe school en een leerzame tijd met veel nieuwe vriendjes. De lege plekken zijn weer gevuld en na de vakantie komen de volgende leerlingen bij ons op de ESV: in groep 4 Miley en Okke, in groep 2 Jesper en in groep 8 komt Fiene de groep weer vergezellen. We gaan er met elkaar voor zorgen dat onze nieuwe leerlingen en ouders zich zo snel mogelijk thuis voelen.

Het team heeft het afgelopen jaar ook de nodige wisselingen meegemaakt. Zo hebben we afscheid genomen van Evert, Manny en Marjan en net voor de zomervakantie (2017) ook nog van Diana. Het mooie is dat bij alle feestelijke gebeurtenissen we elkaar blijven zien.  Gelukkig hebben we in Jolien, Robert en Majorie fijne vervangers en nieuwe collega’s gevonden. Verder zijn we erg dankbaar dat juf Christien ons het afgelopen heeft geholpen in de onderbouwgroepen en dat zij, tot juf Hanneke terugkomt van verlof, ons blijft helpen.

Namens het team wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het mogen begeleiden van uw kinderen en onze leerlingen het afgelopen jaar. Het blijft mooi om te zien hoe spontaan kinderen zijn en hoe ze zich in een jaar kunnen ontwikkelingen en dat wij hier ons steentje aan bij mogen dragen.

Nu gaan we eerst genieten van de zomervakantie en we wensen jullie allemaal fijne en ontspannende weken met elkaar. Maandag 27 augustus om 8.30 uur hopen we jullie allemaal weer in de groepen te mogen ontvangen.

Een hartelijke groet,

Martin Roes

Info algemene ledenvergadering

Sigrid van der Werf-Ackerman heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen als ledenraadslid van de ESV. Tijdens de algemene ledenvergadering van donderdagavond 12 juli hebben de aanwezigen akkoord gegeven. We bedanken Sigrid hartelijk voor de afgelopen jaren en zijn blij dat ze nog even doorgaat in de ledenraad.  Verder werden er tijdens de ALV vragen gesteld over het lesrooster en de informatie die te vinden is in het ouderportaal.

Jaarrooster

Inmiddels zijn alle activiteiten, vakanties en vrije dagen terug te vinden in het jaarrooster. Via het ouderportaal komt u bij de juiste informatie, zodat u hier alvast rekening mee kan houden in uw planning.

Agenda

 

maandag 27 augustus 1e schooldag van het jaar, om 8.30 uur is iedereen van harte welkom in alle groepen
vrijdag 31 augustus hoofdluiscontrole
dinsdag 11 september Informatieavond voor alle ouders, uitleg over het schooljaar 19.00 -21.00 uur
donderdag 13 september schoolfotograaf
maandag 17 t/m vrijdag 21 september week tegen het pesten
woensdag 26 september leerlingen van groep 7 en 8 starten om 12.00 uur met de verkoop van de kinderzegels
woensdag 3 oktober start kinderboekenweek op de ESV
donderdag 4 oktober Inleveren kinderzegels
vrijdag 5 oktober internationale dag van de leraar
donderdag 11 oktober boekenavond op de ESV 18.30-20.00 uur
donderdag 18 oktober Showtime
zaterdag 20 t/m maandag 29 oktober herfstvakantie en studiedag team, alle leerlingen zijn vrij