Start weekbrief schooljaar 2018-2019

We gaan weer beginnen

De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in volle gang. Aanstaande maandag 27 augustus begint voor de leerlingen het nieuwe schooljaar. We hopen dat iedereen fijne weken heeft gehad en dat we iedereen in goede gezondheid mogen ontvangen.

Maandag zijn alle ouders en leerlingen welkom in de nieuwe groep tussen 8.20-8.45 uur om gezellig bij te praten over de afgelopen weken. Rond 8.45 u willen we graag met de leerlingen beginnen.

Gesprekken

De eerste oudergesprekken staan gepland voor november. Mocht u behoefte hebben om eerder met de leerkracht zaken te bepreken, loop dan gerust even naar binnen om een afspraak te plannen.

Jaarplanning

Via het ouderportaal van ParnasSys kunt u de jaarplanning bekijken voor het nieuwe schooljaar. Hierin staan de vakantiedagen, studiedagen en overige activiteiten vermeld. Komende week is de informatie ook terug te vinden op de website.

Hoofdluiscontrole

Zoals gebruikelijk wordt er vrijdags na de vakantie gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis bij de leerlingen. Zorgt u ervoor dat de luizenouders aanstaande vrijdag makkelijk het haar van uw kind kunnen controleren.

Ouderportaal

In het ouderportaal staan de gegevens die wij van u hebben gekregen om te mogen verwerken. Wilt u kijken of de gegevens zoals mailadressen en telefoonnummers nog juist zijn en indien nodig wijzigen.

Gymkleding

Bij mooi weer wordt de gymles buiten gegeven. Wilt u uw kind gepaste schoenen en eventuele kleding meegeven. Zodra het weer omslaat gaan we met de leerlingen naar de gymzaal aan de Wulplaan.

 

‘Zit met Pit!’ 

Is het u ook opgevallen? Er zijn steeds meer jonge kinderen met pijnklachten en/of een slechte houding. De oorzaak is bekend; kinderen bewegen vaak te weinig en zitten vaak te veel. Ze brengen veel tijd door achter een beeldscherm. Soms net zo veel als een volwassene met een kantoorbaan.

Ook op school brengen kinderen steeds meer tijd door achter laptop of tablet. Maar wordt er ook gelet op de houding van de kinderen? Het is daarom geweldig dat de Edese Schoolvereniging aandacht aan dit zo belangrijke onderwerp gaat besteden met de lessen ‘Zit met Pit!’, super!

Zit met Pit! is een lesprogramma, gericht op kinderen vanaf groep 5 in de basisschool. Er wordt in 3 lessen aandacht besteed aan de zithouding, zowel de ‘gewone’ zithouding alsmede schrijf- en computerhouding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het belang van blijven bewegen, genoeg pauzeren en wat de oorzaak van pijnklachten kan zijn.

De lessen worden gegeven in de klas, op school, door Rina Deijns, oefentherapeut Mensendieck. Anita,  Cunera , Krista en Veronica, de leerkrachten van groep 5, 6, 7 en 8, krijgen tips en adviezen om later in de klas mee door te gaan. Zij informeren natuurlijk hun duo leerkrachten. De ouders worden erbij betrokken door middel van ouderbrieven en huiswerkopdrachtjes die de kinderen thuis kunnen doen. Zo leert het hele gezin er wat van! Voor meer informatie, neem een kijkje op de website: www.zitmetpit.nl

 

Mede namens het team een fijne weekend en tot aanstaande maandag.

Martin Roes, directie@esvede.nl

 

Agenda

 

maandag 27 augustus 1e schooldag van het jaar, tussen 8.20 uur  en 8.45 uur is iedereen van harte welkom in alle groepen
vrijdag 31 augustus hoofdluiscontrole
dinsdag 11 september informatieavond voor alle ouders, uitleg over het schooljaar 19.00 -21.00 uur
donderdag 13 september schoolfotograaf
maandag 17 t/m vrijdag 21 september week tegen het pesten
woensdag 26 september leerlingen van groep 7 en 8 starten om 12.00 uur met de verkoop van de kinderzegels
woensdag 3 oktober start kinderboekenweek op de ESV
donderdag 4 oktober Inleveren kinderzegels
vrijdag 5 oktober internationale dag van de leraar
donderdag 11 oktober boekenavond op de ESV 18.30-20.00 uur
donderdag 18 oktober Showtime
zaterdag 20 t/m maandag 29 oktober herfstvakantie en studiedag team, alle leerlingen zijn vrij