Weekbrief 1 schooljaar 2018-2019

De eerste schoolweek

De eerste schoolweek van de leerlingen zit er al weer op.  De afgelopen dagen hebben in het teken gestaan van kennismaken, ontdekken en het afspreken van regels in en buiten de groep. Alle leerlingen hebben inmiddels hun plekje gevonden.

Extra ondersteuning in de groep vanaf komende week

Drie bekenden van BSO De Thuisclub, Diana, Twan en Niels, gaan vanaf aanstaande maandag tot eind december ondersteuning bieden in de groepen 3 t/m 5.  Samen worden zij 16 uur ingezet. We denken door deze constructie en samenwerking de leerlingen nog meer te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling en leerproces.

MRT (motorische remedial teaching)

MRT is een extra aangepaste gymles voor leerlingen die wat meer aandacht nodig hebben in hun motorische ontwikkeling. Het doel van MRT is het bevorderen van de motorische vaardigheden van leerlingen die op dat vlak wat achterlopen en hierdoor niet helemaal mee kunnen komen tijdens de gymles. Vanaf volgende week start juf Minke (vakdocent bewegingsonderwijs) met het uitvoeren van de screening bij alle leerlingen uit groep 2. Na deze screening zal er gekeken worden welke leerlingen in aanmerking komen voor de MRT lessen. De MRT lessen vinden plaats op donderdagmiddag van 14:30-15:00 uur in de kleine gymzaal van de school. De MRT lessen zijn gericht op de individuele ontwikkeling waarbij de leerlingen spelenderwijs hun motoriek verbeteren.

ICT en onderwijs                                                                 

Tijdens de startvergadering heeft het team kennisgemaakt met SNAPPET. Er werd een mooie presentatie gegeven over het digitaal verwerken van leerstof en uitgedaagd worden op individueel niveau. Het heeft ons een stap verder geholpen in onze zoektocht hoe we ICT willen integreren binnen het onderwijs.

Uitglijden laatste schooldag

Tijdens de laatste schooldag van het afgelopen jaar hebben we genoten van de muzikale ShowTime waar alle leerlingen en leerkrachten aan deel namen.  Doordat de ShowTime op tijd was afgelopen werd het uitglijmoment van onze 2e groepers iets vervroegd. Helaas waren hierdoor een paar ouders niet in de gelegenheid om dit moment van hun kind mee te beleven.

Foto’s op website of sociale media

Ieder jaar inventariseren we of er van uw kind foto’s gemaakt en geplaatst mogen worden voor o.a.de website van school. Tijdens de informatieavond van dinsdag 11 september liggen er bij de groepen lijsten klaar waarin u uw voorkeur kunt aangeven. Een vriendelijk verzoek de lijst in te vullen zodat we z.s.m. een actuele lijst hebben.

Robert en Anastasia

Bij de start van het schooljaar kregen we bericht dat de ouders van Robert en Anastasia (gr 7 en gr 3) gekozen hebben voor een andere basisschool.  We wensen beide leerlingen en ouders een fijne schooltijd en een goede start op de nieuwe school.

Een fijne weekend  mede namens het team,

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

dinsdag 11 september informatieavond voor alle ouders, uitleg over het schooljaar 19.00 -21.00 uur
donderdag 13 september schoolfotograaf
maandag 17 t/m vrijdag 21 september week tegen het pesten
woensdag 26 september leerlingen van groep 7 en 8 starten om 12.00 uur met de verkoop van de kinderzegels
woensdag 3 oktober start kinderboekenweek op de ESV
donderdag 4 oktober Inleveren kinderzegels
vrijdag 5 oktober internationale dag van de leraar
donderdag 11 oktober boekenavond op de ESV 18.30-20.00 uur
donderdag 18 oktober Showtime
zaterdag 20 t/m maandag 29 oktober herfstvakantie en studiedag team, alle leerlingen zijn vrij