Weekbrief 2 schooljaar 2018-2019

Even voorstellen.

Vanaf afgelopen woensdag geeft juf Maite les aan de leerlingen van de Giraffen. Hieronder stelt zij zich aan u voor:

Via deze weg wil ik mij even voorstellen… Ik ben Maite van den Bovenkamp, 22 jaar oud en ik kom uit Ede. Tien jaar geleden verliet ik de ESV als achtstegroeper, maar nu kom ik weer gezellig terug maar dan als juf. Ik ben net afgestudeerd aan de Pabo en heb erg veel zin om nu voor de  te staan. Van maandag tot en met vrijdag kan je mij vinden in de klas bij de giraffen. De afgelopen dagen heb ik al kennis gemaakt met de kinderen en heb erg veel zin om te gaan beginnen. In mijn vrije tijd dans ik graag en werk ik ook nog in het zwembad in Wageningen. Ik kijk uit naar (weer) een leuke tijd op de ESV!

Extra Engels

Er is besloten om de uren van onze vakleerkracht Engels uit te breiden zodat nog meer leerlingen gebruik kunnen maken van de expertise van juf Francis. Met ingang van deze week krijgen de leerlingen uit de groepen 5-8 Engels van juf Francis en van hun eigen groepsleerkracht.

Hoe zit het ook alweer

Graag brengen we de volgende regels nog even onder de aandacht van iedereen.

 • Kom je met de fiets naar school maak dan gebruik van de achteringang via het Zwarte Laantje. Zodra je op het plein aankomt, graag naast de fiets lopen. Dit geldt voor alle ingangen.
 • Fietsen graag recht in het fietsenstalling plaatsen en het liefst met het voorwiel tegen de muur. Zo passen alle fietsen in de stalling en vallen er geen fietsen om tijdens het buitenspelen en voorkomen we met elkaar onnodige schade.
 • Leerlingen die met de auto naar school worden gebracht maken gebruik van de afgesproken aanrijdroute via de Tolhuislaan. Hiermee voorkomen we onnodige opstoppingen in de straat en onveilige situaties voor onze leerlingen en uw kinderen.
 • Auto’s alleen parkeren aan de kant van de spoorlijn en niet naast de gele strepen of voor de ingang van de school. Hierdoor wordt het zicht van de leerlingen belemmerd en worden leerlingen afgesneden. Liever ook niet pal voor de ingang stoppen met de auto om uw kind uit te laten stappen.
 • De bewoners van de Heideoordlaan hebben regelmatig last verkeerd geparkeerde auto’s en beschadiging van hun voortuin bij het keren van de auto’s. Wilt u hier rekening mee houden.
 • De schooldeuren zijn om 8.20 uur open. We willen graag om 8.30 uur met de lessen beginnen.
 • Is uw kind niet in de gelegenheid om naar school te komen i.v.m. ziekte, dan ontvangen we graag een telefonische afmelding via 0318-615959. Hebben we geen afmelding ontvangen en is uw kind niet op school aanwezig, dan nemen wij contact met u op.
 • Honden niet meenemen op het schoolterrein a.u.b.
 • Meester Robert heeft vrijdag twee groene lijnen geschilderd op het plein. De oude lijnen waren bijna niet meer te zien. Een vriendelijk verzoek om achter de groene lijnen te wachten bij het halen van uw kind en niet voor de ramen te staan of op de ramen te kloppen bij het ophalen. Natuurlijk mag u doorlopen als de leerlingen naar buiten komen.

Informatieavond

Dinsdag 11 september staat er een informatieavond gepland voor alle ouders/ verzorgers. Tijdens deze informatieavond krijgt u te horen wat u en uw kind dit jaar staat te wachten. We hopen u allemaal te ontmoeten tijdens de informatieavond. De informatieavond voor de groepen 5 t/m 8 begint om 19.00 uur en de groepen 1 t/m 4 starten om 20.00 uur. Heeft u onlangs uw mailadres en of telefoonnummer gewijzigd en nog niet doorgegeven aan ons dan kunt u dit via het ouderportaal van ParnasSys doorgeven.

Foto’s op website of sociale media

Ieder jaar inventariseren we of er van uw kind foto’s geplaatst mogen worden op o.a.de website van school. Tijdens de informatieavond van dinsdag 11 september liggen er bij de groepen lijsten klaar waarin u uw voorkeur kunt aangeven. Een vriendelijk verzoek de lijst in te vullen zodat we z.s.m. een actuele lijst hebben. Verder vragen er ouders om een groepslijst met gegevens. Deze lijst mogen we niet verstrekken zonder uw toestemming. Wilt u op de lijst aangeven als u akkoord bent met het delen van de gegevens binnen de groep van uw kind??

Personele mededeling

Juf Jolien heeft deze week verteld, aan het team en de leerlingen van haar groep, dat zij en haar man eind maart een tweede kindje verwachten.  Dit betekent dat zij half februari met verlof zal gaan. Tijdens de verlofperiode zal juf Hanneke v.d. Meer (nu met verlof) de lesgevende taken in groep 3 overnemen. Juf Christien Kuipers blijft lesgeven bij de Stokstaartjes en de Olifanten.

Groep 6 aan het woord:

Moestuin groep 6
Afgelopen woensdag heeft groep 6 geoogst in onze moestuin. We hebben: aardappelen, sperziebonen, munt, courgette, pompoen en tomaat. We moesten 5 cm naast de aardappelplant onze schep zetten, anders gingen de aardappelen kapot. De courgettes waren moeilijk te oogsten, want er zaten prikkels aan de plant en we konden er moeilijk bij. Gelukkig heeft de moeder van Thera ons goed geholpen. De oogst mocht mee naar huis en een aantal kinderen heeft hier thuis al heerlijk van gegeten.

Door: Quintus, Loris, Thijs B en Karsten uit groep 6

Schoenendozen

Groep 7 spaart schoenendozen. Spaart je mee? Je mag de dozen neerzetten op de kast bij het meisjestoilet.

Gymles

Wilt u uw kind op de dag dat het gym in de gymzaal heeft een regenjas aantrekken, als het kan gaan regenen. Anders zitten de leerlingen met natte en koude kleren in de klas.

Wat is Sociale Vaardigheidstraining.

Naast de aandacht voor de ontwikkeling van o.a. rekenen en taal, volgen wij ook de sociale ontwikkeling van de kinderen. Wanneer een ouder of leerkracht van mening is, dat een kind ondersteuning kan gebruiken, is er de mogelijkheid om dit middels deze training te doen.

Voor wie is SoVa training.

Te denken valt aan kinderen die het moeilijk vinden om op een goede manier contact met anderen te maken: door onzekerheid of juist het tegenovergestelde. Het kan ook zijn, dat een kind het moeilijk vindt om op de juiste manier aandacht te vragen en/ of te reageren. De training is bedoeld voor kinderen van groep 4 t/m 8 en bestaat uit 7 bijeenkomsten van ruim een uur, die om de week plaats vinden. Dit is op de dinsdagochtend.

De thema’s die aan de orde komen zijn:

 1. De luisterhouding/ het geven en ontvangen van complimenten
 2. Vragen of je mee mag doen/ reageren op “Nee”
 3. Onderhandelen
 4. Reageren op de ander/ Nee zeggen – keuzes maken
 5. Omgaan met kritiek
 6. Omgaan met plagen en pesten/ zeggen dat je last hebt van een ander

Op dinsdag 18 september begint de eerste ronde SoVa training van dit schooljaar. Een aantal kinderen is al aangemeld en ik wil de ouders van deze groep vragen om de lijst voor het intakegesprek in te vullen. Hij ligt maandag a.s. klaar bij het lokaal van groep 8.

Mochten datum en of tijd niet uitkomen, kunnen we maandag, of tijdens de informatieavond een andere afspraak maken. Overweegt u om uw kind aan te melden, maar wilt u dit eerst bespreken, kunt u zich ook via deze lijst aanmelden.

Met vriendelijke groeten,

Veronica Herkendaal

Kijkmiddag MHC

Op woensdagmiddag 12 september nodigt MHC Ede kinderen van de basisscholen uit om naar de hockeyclub te komen. Hier krijgen ze een lunch aangeboden en daarna gaan ze met ervaren trainers het veld op om kennis te maken met hockey. Bij interesse mag je je aanmelden via jeugd@mhc-ede.nl

 

Een fijne weekend  mede namens het team,

Martin Roes directie@esvede.nl

 

Agenda

 

dinsdag 11 september informatieavond voor alle ouders, uitleg over het schooljaar 19.00 -21.00 uur
donderdag 13 september schoolfotograaf, nadere informatie volgt
maandag 17 t/m vrijdag 21 september week tegen het pesten
woensdag 26 september leerlingen van groep 7 en 8 starten om 12.00 uur met de verkoop van de kinderzegels
woensdag 3 oktober start kinderboekenweek op de ESV
donderdag 4 oktober Inleveren kinderzegels
vrijdag 5 oktober internationale dag van de leraar
donderdag 11 oktober boekenavond op de ESV 18.30-20.00 uur
donderdag 18 oktober Showtime
zaterdag 20 t/m maandag 29 oktober herfstvakantie en studiedag team, alle leerlingen zijn vrij

 Info vanuit BSO De Thuisclub

Foto’s en promotiefilm De Thuisclub
In september komt er op de ESV een cameraman en fotograaf langs om een promotiefilm en foto’s te maken voor op onze website. Er zullen beelden gemaakt worden van de opvanglocaties, de medewerkers en de kinderen tijdens de TSO en de BSO.
Van de ESV hebben wij een lijst ontvangen welke kinderen niet op de camera en foto mogen. Mocht dit afwijkend zijn bij de film / foto’s die wij maken dan vernemen wij dat graag per e-mail: info@dethuisclub.nl
Voordat wij de promotiefilm en foto’s publiceren bieden wij u uiteraard de mogelijkheid om de foto’s in te zien en kunt u aangeven dat beelden en/of foto’s van uw kind niet door ons geplaatst mogen worden.

 

Beste ouders en verzorgers,

Vorige week is het nieuwe schooljaar alweer van start gegaan. Het team van De Thuisclub heeft als doel om de kinderen op een prettige, veilige, ontspannen, sportieve en verantwoorde manier te laten overblijven op de ESV. Onderstaand treft u informatie over het overblijven.

Tostidagen groepen 3 tot 8

Vanaf volgende week start het team met tostidagen volgens het onderstaande rooster. Om 8.30 uur kan uw kind zijn/haar broodtrommeltje in het BSO lokaal in de betreffende bakken doen. De overblijfkrachten nemen de gemaakte tosti’s om 12 uur mee naar de groep.

-Maandag groepen 3 en 4

-Dinsdag groepen 5 en 6

-Donderdag groepen 7 en 8

TSO facturen
De TSO opvangkosten worden vijfmaal per jaar in gelijke delen afgeschreven van uw bankrekening. Bij iedere automatische incasso zal er daardoor 1/5 deel ofwel 20% van de TSO opvangkosten per jaar afschreven worden. Begin november zal de eerste automatisch incasso voor de TSO plaatsvinden. Voorafgaand aan deze incassering zal De Thuisclub de TSO factuur per e-mail versturen naar alle ouders. Hierdoor hoeven ouders niet meer in te loggen in het ouderportaal om de facturen te raadplegen.


TSO tarieven schooljaar 2018-2019

TSO-opvangcontract; opvangkosten per overblijfbeurt € 2,10
Strippenkaart; opvangkosten per overblijfbeurt € 2,35
Incidenteel overblijven; opvangkosten per overblijfbeurt € 2,75
Extra dag overblijven bovenop TSO-opvangcontract € 2,75

 

Aanspreekpunt en contact
Diana Cormio is als coördinator TSO uw aanspreekpunt voor alle vragen, opmerkingen en klachten aangaande het overblijven op de ESV. Diana is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-24806749. Ook kunt u haar e-mailen: diana@dethuisclub.nl

Wij kijken er erg naar uit om er dit schooljaar weer een leuke overblijf van te maken!

Hartelijke groet,

Het team van De Thuisclub