Weekbrief 3 schooljaar 2018-2019

Inventariseren privacy voorkeuren/ gebruik beeldmateriaal

Tijdens de informatieavond heeft u aan kunnen geven of er foto’s/ beeldmateriaal van uw kind gebruikt mag worden voor verschillende doeleinden. Bij controle blijkt dat de lijst op verschillende manieren is ingevuld en we geen duidelijk overzicht kunnen maken. Binnenkort krijgt u een formulier mee naar huis. Graag ontvangen we het formulier waar u nogmaals uw voorkeuren kunt aangeven van u ingevuld en ondertekend retour.

Week tegen het pesten

Komende week start de week tegen het pesten. Op de volgende website  is meer informatie over deze week te vinden. Het thema deze week is Laat je zien. Op de ESV is juf Veronica Herkendaal vertrouwenspersoon. Leerlingen kunnen altijd bij haar terecht met hun vragen m.b.t. pesten op allerlei gebied. Naast Veronica spelen onze mediators uit de bovenbouwgroepen ook een belangrijke rol bij het oplossen van conflicten en mogelijk pestgedrag.

Inloopmoment alle groepen

Maandagochtend 24 september is het weer mogelijk om in de groep van uw kind te komen kijken tot 8.45 uur. We zijn nu een paar weken aan de gang en de leerlingen vinden het leuk om te laten zien waar zij mee bezig zijn. Kom gerust binnen.

Een fijne weekend  mede namens het team,

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

maandag 17 t/m vrijdag 21 september week tegen het pesten
maandag 24 september Inloopmoment alle groepen van 8.20-8.45 uur
woensdag 26 september leerlingen van groep 7 en 8 starten om 12.00 uur met de verkoop van de kinderzegels
woensdag 3 oktober start kinderboekenweek op de ESV
donderdag 4 oktober Inleveren kinderzegels
vrijdag 5 oktober internationale dag van de leraar
donderdag 11 oktober boekenavond op de ESV 18.30-20.00 uur
donderdag 18 oktober Showtime
zaterdag 20 t/m maandag 29 oktober herfstvakantie en studiedag team, alle leerlingen zijn vrij