Weekbrief 6 schooljaar 2018-2019

Nieuwe penningmeester bestuur ESV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 25 september is Hilgard van Alphen benoemd als penningmeester van de ESV. We zijn blij dat hij is toegetreden tot het bestuur en wensen Hilgard veel werkplezier en wijsheid bij het vervullen van zijn taak

Vragenlijst ouders WMK (werken met kwaliteitskaarten)

Voor de zomervakantie heeft een groot deel van de ouders de tevredenheidsvragenlijst ‘ouders 2017-2018’ ingevuld van WMK. Ouders geven aan o.a. tevreden te zijn over de huidige onderwijstijden, het pedagogische en didactisch handelen en het klimaat van de school. De verbeterpunten liggen op het gebied van betrokkenheid en overleg met ouders op het gebied van zorg. De verbeterpunten worden meegenomen in ons nieuwe schoolplan 2019.

Boekenavond 11 oktober

Aanstaande donderdagavond bent u samen met uw kind van harte welkom op school. In de groepen ziet u het werk van de leerlingen in relatie tot het thema van de kinderboekenweek ‘Kom erbij’. Verder hebben Theo en Julia Hofstede van boekhandel Het paard van Troje hun winkel weer meegenomen en in de algemene ruimte van de school uitgestald.

Showtime

Donderdagmiddag 18 oktober wordt de eerste Showtime van dit schooljaar georganiseerd. Alle leerlingen en klassenouders zijn bij de voorstelling aanwezig. De leerlingen laten hun kunsten op het podium zien onder leiding van onze vakleerkracht muziek Myra vd Jagt.

Inloopmomenten groep 1-8

Heeft u het eerste inloopmoment in de groepen gemist, geen probleem. Dit schooljaar bent u van harte welkom om tussen 8.20 en 8.45 uur in de groep van uw kind te komen kijken op:

  • dinsdag 27 november
  • donderdag 7 februari
  • woensdag 10 april
  • vrijdag 21 juni

Een fijne weekend  mede namens het team,

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

donderdag 11 oktober boekenavond op de ESV 18.30-20.00 uur
donderdag 18 oktober Showtime
zaterdag 20 t/m maandag 29 oktober herfstvakantie en studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
vrijdag 2 november hoofdluiscontrole
maandag 5 november screening logopedie
dinsdag 6 november oudergesprekken gr 1-7, adviesgesprekken groep 8
donderdag 8 november oudergesprekken gr 1-7, adviesgesprekken groep 8
maandag 12 november oudergesprekken gr 1-7, adviesgesprekken groep 8
woensdag 21 november surpriseavond voor ouders groep 1-4 en leerlingen groep 8, 19.00 -21.00 uur
dinsdag 27 november inloopmoment groep 1-8, 8.20-19.45 uur
woensdag 28 november schoen zetten voor leerlingen groep 1-4