Weekbrief 7 schooljaar 2018-2019

Showtime

Donderdagmiddag 18 oktober wordt de eerste Showtime van dit schooljaar georganiseerd. Alle leerlingen en klassenouders zijn bij de voorstelling aanwezig. De leerlingen laten hun kunsten op het podium zien onder leiding van onze vakleerkracht muziek Myra vd Jagt.

Boekenavond

De boekenavond afgelopen donderdag was weer een succes. De leerlingen hebben in de groepen laten zien waar zij de afgelopen weken aan hebben gewerkt. Verder hadden de eigenaren van boekhandel Het Paard van Troje weer een mooie presentatie van hun boeken in de hal.

Schoolfoto’s

Een paar ouders hebben contact opgenomen omdat zij niet meer in het bezit waren van de benodigde inlogcodes om foto’s te bestellen. Wilt u de foto’s ook bekijken/ bestellen maar bent u niet meer in het bezit van de inlogcodes, dan graag een mailtje naar directie@esvede.nl

Inleveren toestemmingsformulieren gebruik foto’s en of beeldmateriaal

Van veel ouders hebben we het toestemmingsformulier inmiddels ontvangen. Wilt u het formulier uiterlijk donderdag 18 oktober inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind. Alvast bedankt.

Een fijne weekend  mede namens het team,

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

donderdag 18 oktober Showtime
zaterdag 20 t/m maandag 29 oktober herfstvakantie en studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
vrijdag 2 november hoofdluiscontrole
maandag 5 november screening logopedie
dinsdag 6 november oudergesprekken gr 1-7, adviesgesprekken groep 8
donderdag 8 november oudergesprekken gr 1-7, adviesgesprekken groep 8
maandag 12 november oudergesprekken gr 1-7, adviesgesprekken groep 8
woensdag 21 november surpriseavond voor ouders groep 1-4 en leerlingen groep 8, 19.00 -21.00 uur
dinsdag 27 november inloopmoment groep 1-8, 8.20-19.45 uur
woensdag 28 november schoen zetten voor leerlingen groep 1-4