Weekbrief 8 schooljaar 2018-2019

Juf Myra

Deze week heeft onze vakleerkracht muziek Myra van de Jagt aangegeven dat zij gaat stoppen met het geven van muziekles aan onze leerlingen. Juf Myra is al sinds 2001 verbonden aan de ESV en heeft nog veel andere plannen en ideeën die zij graag wil gaan uitvoeren/ uitproberen. Zij gaf aan dat het nu de tijd is om andere dingen op te pakken. We vinden het jammer dat Myra weggaat maar zijn blij wat ze onze leerlingen op muzikaal gebied heeft meegegeven en zullen op een gepaste manier Myra met elkaar in het zonnetje zetten. De geplande Showtime in de maand december zal hiervoor worden gebruikt. Dit betekent ook dat we op zoek moeten gaan naar een geschikte vervanger de komende maanden. Kent u iemand, laat het ons weten via directie@esvede.nl

Herfstvakantie

Komende week is het herfstvakantie. De maandag na de herfstvakantie (29 oktober) zijn alle leerlingen ook nog vrij i.v.m. een studiedag van het team. We wensen jullie allemaal een fijne vakantie en verwachten iedereen dinsdag de 30ste weer op school.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

donderdag 18 oktober Showtime
zaterdag 20 t/m maandag 29 oktober herfstvakantie en studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
vrijdag 2 november hoofdluiscontrole
maandag 5 november screening logopedie
dinsdag 6 november oudergesprekken gr 1-7, adviesgesprekken groep 8
donderdag 8 november oudergesprekken gr 1-7, adviesgesprekken groep 8
maandag 12 november oudergesprekken gr 1-7, adviesgesprekken groep 8
woensdag 21 november surpriseavond voor ouders groep 1-4 en leerlingen groep 8, 19.00 -21.00 uur
dinsdag 27 november inloopmoment groep 1-8, 8.20-19.45 uur
woensdag 28 november schoen zetten voor leerlingen groep 1-4