Weekbrief 9 schooljaar 2018-2019

Leerlingenraad 2018-2019

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 5 -8 en de juffen Cunera en Anita. Uit iedere groep worden twee kinderen gekozen door hun eigen groep. We heten dit jaar de volgende leerlingen van harte welkom in de raad: Naomi, Tigo, Amber, Jesse, Romaysa, Teun, Thomas en Elianne. Aanstaande woensdag wordt er met elkaar kennisgemaakt in het lokaal van groep 6. We wensen onze leerlingenraad veel wijsheid voor het komende jaar.

Christmas-help needed!

Woensdag 19 december is onze gezellige ESV-kerstborrel. Een mooi moment waar we als ouders eens rustig de tijd hebben bij te kletsen en we de kerstviering van de kinderen met de lampionoptocht afsluiten. Wie heeft er zin dit op te pakken met mij, om het volgend jaar van me over te nemen? Vragen? Spreek me aan op het schoolplein of mail pascalevandenbrandt@me.com

Ik kijk uit naar je reactie! Groeten, Pascale

Personele inzet

Vanaf januari komt juf Hanneke terug van haar verlof en zal zij haar lesgevende taken weer oppakken. In goed overleg hebben we afgesproken dat juf Hanneke in januari start in groep 3 en dat juf Jolien tot de kerstvakantie werkt in groep 3. Juf Hanneke werkt op de maandag en dinsdag in de groep en de andere dagen krijgen de leerlingen les van juf Ilse.

Juf Jacqueline kan vanaf januari niet structureel invallen in groep 4 (op woensdag) en groep 6 (op vrijdag), hiervoor zijn we dus op zoek naar een nieuwe collega. Juf Jolien kent de leerlingen uit groep 4 en zal tot aan haar verlof (half februari) lesgeven op de woensdag aan de leerlingen van groep 4.

Een fijn weekend mede namens het team,

Martin Roes directie@esvede.nl

Agenda

 

maandag 12 november oudergesprekken gr 1-7, adviesgesprekken groep 8
screening logopedie
woensdag 21 november surpriseavond voor ouders groep 1-4 en leerlingen groep 8, 19.00 -21.00 uur
dinsdag 27 november inloopmoment groep 1-8, 8.20 – 8.45 uur
woensdag 28 november schoen zetten voor leerlingen groep 1-4
woensdag 5 december Sinterklaasfeest
maandag 10 december kerstknutselmiddag
woensdag 19 december kerstdiner in alle groepen en lampionpoptocht, 17.30-19.30 uur
donderdag 20 december kerstshowtime/ afscheid juf Myra tussen 13.00-15.00 uur voor alle leerlingen
vrijdag 21 december start kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrijdags de hele dag vrij
kerstvakantie t/m 6 januari 2019