Weekbrief 15 schooljaar 2018-2019

Afscheid juf Myra

Donderdag 20 december nemen we tijdens de ShowTime met de leerlingen afscheid van juf Myra. We bedanken haar voor de afgelopen 17 jaar muziekonderwijs die zij onze leerlingen heeft gegeven en wensen haar een mooie muzikale toekomst met veel nieuwe uitdagingen. Er wordt geen receptie georganiseerd, maar na schooltijd krijgt u de gelegenheid om Myra in school de hand te schudden. Donderdagochtend wordt er vanaf 8.30 u nog hard geoefend in de algemene ruimte om Myra ’s middags in het zonnetje te kunnen zetten. We verwachten alle leerlingen dan ook op de normale tijd in de groepen.

Wat een feest

Afgelopen woensdagavond hebben we met elkaar kunnen genieten van allerlei lekkernijen tijdens de kerstviering in de groepen en op het plein. We willen iedereen bedanken die heeft geholpen om dit tot een succes te maken. De lekkernijen op het kerstplein werden dit jaar weer verzorgd door onze eigen ondernemers. We willen jullie graag hartelijke bedanken dat het ook dit jaar weer is gelukt om alle ouders op het plein tot dienst te zijn.

Bedankt:

Restaurant Vroeger, Hugo’s Pannenkoeken, WERKMAN DEJONG en Kreta

Einde van het jaar en begin van de kerstvakantie

Het jaar 2018 was een bijzonder jaar waarin we veel met elkaar hebben meegemaakt. Vrijdag begint voor iedereen de kerstvakantie en kunnen we genieten van de feestdagen en van elkaar. Het komende jaar gaan we ons richten op de plannen die beschreven staan in ons nieuwe schoolplan 2019-2022 (hierover later meer), het komende inspectiebezoek, moderniseren van de school, bekijken van mogelijkheden m.b.t. ICT en techniek en nog veel meer.

Leerkrachten gezocht

M.i.v. maart 2019 zijn we op zoek naar een leerkracht voor de groepen 4, 5 en 6 op woensdag t/m vrijdag en een nieuwe vakleerkracht muziek. Wilt u a.u.b. de vacature delen in uw netwerk?? Geïnteresseerden kunnen tot 7 januari reageren.

Schoonmaakochtend kleutergroepen

Zoals u in de agenda heeft kunnen lezen is er op woensdag 9 januari een schoonmaakochtend voor de kleutergroepen. Samen met de kinderen wordt er in de klassen schoongemaakt, dit scheelt soms een heel gepuzzel met alle lastige werkjes die de kleuters uitstekend kunnen maken. En de kinderen vinden het gezellig dat papa of mama ook in de klas zijn. Neemt u een emmertje en een sopdoekje mee? Dan zorgen wij voor schoonmaakmiddel en een kopje thee of koffie voor tijdens het schoonmaken. Indien u deze ochtend niet op school kan komen helpen krijgt u een tas met spullen mee om deze thuis schoon te maken. Wilt u zich uiterlijk 8 januari afmelden bij de leerkracht.

Pilot kind-oudergesprekken februari 2019 in groep 6, 7 en 8.

Zoals u gewend bent vinden er halverwege het schooljaar oudergesprekken plaats. Deze gesprekken worden gevoerd zonder de kinderen erbij. In groep 6,7 en 8 starten wij een pilot (actiepunt vanuit ons is om de kinderen ook uit te nodigen voor de gesprekken, het gaat immers om hun resultaten, gedrag en toekomst. Zo willen wij als ESV een veilige omgeving zijn waarin ieder kind wordt gezien en gehoord.  U en uw kind kunnen samen beslissen of uw kind meekomt naar het gesprek. Daarbij kunt u aangeven of het hele gesprek gezamenlijk is, of de laatste 5 minuten nog even met de leerkracht. Dit graag aan de start van het gesprek aangeven. De gesprekken vinden op de middag plaats na schooltijd op 11, 13 en 19 februari 2019 van 15.30 uur tot 18.00 uur. Per groep zal er nog een dagdeel toegevoegd worden, meer informatie hierover krijgt u in januari.

Pilot oudergesprekken februari 2019 groep 1 t/m 8 op de middag.

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, voeren wij een pilot kind-oudergesprekken in groep 6, 7 en 8 en vinden deze gesprekken op de middag plaats. Als team staan wij open voor nieuwe ontwikkelingen en hebben ervoor gekozen om alle oudergesprekken op de middag plaats te laten vinden. Via het ouderportaal van ParnasSys kunt u in januari uw voorkeur doorgeven op welke dag u een gesprek wilt voeren en of uw voorkeur aan het begin of aan het einde van dit dagdeel is. De dagen die gepland staan in het jaarrooster zijn 11, 13 en 19 februari en er zal per groep nog een dagdeel toegevoegd worden, meer informatie hierover krijgt u in januari.

De uitnodigingen voor de oudergesprekken worden per mail naar u gestuurd, wilt u controleren of uw mailadres juist vermeld staat in ParnasSys? Indien u een wijziging wilt doorgeven kan dit via het ouderportaal of u kunt de wijziging doorgeven via administratie@esvede.nl

 

Een fijne kerstvakantie en de beste wensen voor het nieuwe jaar. We hopen iedereen in goede gezondheid te mogen ontvangen maandag 7 januari

Mede namens het team,

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

donderdag 20 december afscheid juf Myra tussen 13.00-15.00 uur voor alle leerlingen
vrijdag 21 december start kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrijdags de hele dag vrij
kerstvakantie t/m 6 januari 2019
maandag 7 januari 1e lesdag in het nieuwe jaar
woensdag 9 januari schoonmaakochtend kleutergroepen
donderdag 10 januari schaatsen in het centrum van Ede, gr 5-8
vrijdag 11 januari luiscontrole
maandag 14 januari t/m vrijdag 1 februari afname cito M-toetsen
woensdag 6 februari studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
donderdag 7 februari inloopmoment in alle groepen 8.20-8.45 uur
vrijdag 8 februari uitdelen rapporten alle leerlingen
maandag 11 februari oudergesprekken n.a.v. rapport
woensdag 13 februari oudergesprekken n.a.v. rapport