Weekbrief 17 schooljaar 2018-2019  

Gevonden voorwerpen

Aanstaande maandag 21 januari worden alle gevonden voorwerpen weer uitgestald in de algemene ruimte van de school. De leerlingen krijgen overdag de mogelijkheid om te snuffelen tussen de gevonden kledingstukken, sleutels e.d. Wilt u ook komen kijken bij de gevonden voorwerpen?? Dit is mogelijk maandag na schooltijd of dinsdagochtend rond 8.30 uur. Alle gevonden voorwerpen die dinsdag overblijven zullen wij opruimen.

Personeel

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat juf Diana Wijnsouw komt werken tot de voorjaarsvakantie. Vanaf de voorjaarsvakantie komen er twee invalmeesters in de groepen 4, 5 en 6. Beide invallers zijn bekend en hebben al eerder ingevallen in de groepen 6, 7 en 8. De sollicitatiecommissie gaat rustig door bij het zoeken naar geschikte nieuwe collega’s voor na de zomervakantie.

Oudergesprekken februari 2019 groep 1 t/m 8.

Zoals u in weekbrief 15 heeft kunnen lezen, voeren wij een pilot uit om alle oudergesprekken op de middag plaats te laten vinden. Naar aanleiding van enkele reacties van ouders vinden de gesprekken niet alleen ’s middags plaats, maar ook aan het begin van de avond. Aangezien de leerkrachten wel fit en alert willen blijven tijdens de gesprekken, zal er een pauze voor hen zijn tussen 17.30 en 18.15 uur. Via het ouderportaal van ParnasSys kunt u vanaf vandaag uw voorkeur doorgeven op welke dag(en) u een gesprek kan voeren en of uw voorkeur aan het begin of aan het einde van dit dagdeel is. De dagen die gepland staan in het jaarrooster zijn 11, 13 en 19 februari.

De uitnodigingen voor de oudergesprekken worden per mail naar u gestuurd, wilt u controleren of uw mailadres juist vermeld staat in ParnasSys? Indien u een wijziging wilt doorgeven of als u niet kan inloggen in het ouderportaal van ParnasSys kunt u de wijziging doorgeven via administratie@esvede.nl. U heeft de tijd tot en met vrijdag 25 januari om uw voorkeur door te geven via het ouderportaal van ParnasSys.

Kamp groep 8

Donderdag 7 maart gaan onze 8ste groepers naar Vlieland op kamp. Inmiddels is bekend wie van de teamleden dit jaar meegaan met de leerlingen. Naast de eigen leerkrachten juf Veronica en juf Betty gaan juf Anita en juf Francis onze leerlingen vergezellen. We maken er een mooi kamp van met elkaar.

Mede namens het team een fijn weekend,

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

maandag 21 januari t/m vrijdag 1 februari afname cito M-toetsen
woensdag 6 februari studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
donderdag 7 februari inloopmoment in alle groepen 8.20-8.45 uur
vrijdag 8 februari uitdelen rapporten alle leerlingen
maandag 11 februari oudergesprekken n.a.v. rapport
woensdag 13 februari oudergesprekken n.a.v. rapport
dinsdag 19 februari oudergesprekken n.a.v. rapport
donderdag 21 februari Show Time, open podium
vrijdag 22 februari t/m zondag 3 maart voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrij