Weekbrief 22 schooljaar 2018-2019

Gegevens in ParnasSys

Heeft u onlangs uw mailadres, telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens gewijzigd en dit nog niet aan school doorgegeven. Een vriendelijke verzoek uw gegevens in het ouderportaal regelmatig te controleren en eventuele wijzigingen door te voeren.

Engels

De leerlingen van groep 5 hebben de vragenlijst FoTo (onderzoek Engels) mee. Wilt u de vragenlijst woensdag 6 maart weer op school inleveren.

Stichting hulphond

Iedereen kan plastic doppen inleveren voor ons goede doel “Hulphond”! Dat kan in de klas, op school staat ook een containertje waar we het dan in doen. Als school hebben we twee jaar geleden gekozen om Hulphond als vast goed doel te steunen.

Hulphond Soul

Actie

Dit jaar gaan we ook een andere actie voeren! We doen graag iets “van kinderen, voor kinderen”. Charlotte uit groep zes gaat in mei meedoen met de fietstocht voor de ziekte ALS op de Mont Ventoux in Frankrijk op woensdag 29 mei.  Ze doet dat samen in een team:  “Team Dotte, goeie trappers voor Ronnie”. Wij als school gaan dit team sponsoren! Na de vakantie gaan we in ieder geval al met de leerlingenraad brainstormen over manieren waarop we dat kunnen doen. Hier komen we dus zeker op terug.

Mede namens het team een fijne voorjaarsvakantie en tot maandag 4 maart,

 

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

vrijdag 22 februari t/m zondag 3 maart voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrij
donderdag 7 maart t/m maandag 11 maart kamp groep 8 Vlieland
vrijdag 8 maart luiscontrole
vrijdag 15 maart geen staking door team ESV, ESV opent haar deuren voor geïnteresseerden uit het voortgezet onderwijs
vrijdag 22 maart Engelse dag
woensdag 3 april Rekendag, thema ‘Uit verhouding’
woensdag 10 april Inloopmoment, kom kijken in de groepen 8.20-8.45 uur
donderdag 11 april Schoolsportolympiade groep 6,7,8
vrijdag 12 april Koningsspelen voor groep 1-3, schoolsportolympiade voor groep 4,5 (’s morgens), dag wordt gestart het met Koningsontbijt
dinsdag 16 april Start cito-eindtoets voor de leerlingen uit groep 8
vrijdag 19 april Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij en start van de meivakantie
vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei meivakantie, alle leerlingen zijn vrij