Weekbrief 20 schooljaar 2018-2019

Personele mededelingen

Beste ouders/verzorgers,
Aankomende dinsdag 12 februari heb ik mijn laatste werkdag voor mijn zwangerschapsverlof ingaat.
Ik wil u bedanken voor alle belangstelling en de fijne samenwerking. Iedereen leeft zo mee en dat is heel leuk:  de kinderen houden mijn omvang goed in de gaten en komen met veel suggesties voor hoe de baby straks gaat heten.  Natuurlijk kom ik het kindje straks showen, hoor! Zoals het er nu uitziet, kom ik in juli weer terug op de ESV om het schooljaar met elkaar mee af te sluiten.  Graag tot dan!

Met vriendelijke groet, Jolien van Heerikhuize

 

Vertrek Stephanie Jansen

Na vijf jaar werkzaam op de ESV te zijn geweest, heeft Stephanie Jansen aangegeven een andere uitdaging aan te willen gaan bij een nieuwe dagbesteding. Dinsdag 12 februari zal er door het team en de leerlingen afscheid worden genomen rond 10.30 uur. De afgelopen jaren heeft u Stephanie vast een keer ontmoet in de buurt van de keuken of heeft ze u tijdens een telefonische ziekmelding te woord gestaan. We gaan kijken hoe we de taken van Stephanie zo goed mogelijk kunnen gaan invullen. We zullen haar gaan missen.

 

Donderdagmiddag bij de kleuters

In het schooljaar 2013/2014 is de ESV gestart met het werken in combinatiegroepen bij de groepen instroom, 1 en 2. Vanaf januari 2017 zijn wij gestart om de vorming van de groep al eerder plaats te laten vinden door de instroomgroep en groep 1 en 2 op donderdagmiddag in de “vaste” groepen samen te laten komen. Dit is onlangs geëvalueerd en de conclusie is dat deze ene middag samen geen meerwaarde biedt aan de groepsvorming in de hogere groepen. Ook met het oog op het welbevinden voor de jongere kinderen draaien wij deze middag terug en zijn alle leerlingen op donderdagmiddag welkom in hun eigen groep.

 

Warme truien dag

Op vrijdag 15 februari doet de ESV mee aan de warme truien dag en zetten wij de verwarming een paar graden lager. Hierbij het verzoek om de kinderen deze dag een warme trui aan te trekken.

 

Rapporten groep 3-8 in een nieuwe lay-out

Vandaag krijgen de kinderen het rapport mee. Voor de groepen 3-8 zal deze er anders uitzien dan voorgaande jaren, aangezien het rapport een nieuwe lay-out heeft gekregen. Het rapport bestaat nu uit cijfers, beoordelingen vanuit observaties en de methode-gebonden toetsen. Op een apart overzicht worden de cito uitslagen tot nu toe weergegeven. Op deze wijze krijgt u een duidelijker beeld van de ontwikkeling van uw kind.

 

Mede namens het team een fijn weekend,

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

   
maandag 11 februari oudergesprekken n.a.v. rapport
   
woensdag 13 februari oudergesprekken n.a.v. rapport
   
dinsdag 19 februari oudergesprekken n.a.v. rapport
   
donderdag 21 februari Show Time, open podium
   
vrijdag 22 februari t/m zondag 3 maart voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrij
   
donderdag 7 maart t/m maandag 11 maart kamp groep 8 Vlieland
   
vrijdag 8 maart Luiscontrole
   
vrijdag 15 maart geen staking door team ESV, ESV opent haar deuren voor geïnteresseerden uit het voortgezet onderwijs/ HBO/ ROC
   
vrijdag 22 maart Engelse dag (i.p.v. vrijdag 15 maart)