Weekbrief 23 schooljaar 2018-2019

Nieuwe vakleerkracht muziek

We hebben een nieuwe vakleerkracht voor ons muziekonderwijs gevonden. Vanaf de meivakantie zal Paula Vos een gedeelte van de muzieklessen voor haar rekening nemen op donderdagmiddag. Vanaf de zomervakantie gaat Paula alle groepen lesgeven. We zijn blij met onze nieuwe collega en wensen Paula een mooie en leerzame tijd op de ESV en onze leerlingen wensen we inspirerende muzieklessen toe.

Kamp groep 8

Onze 8ste groepers en collega’s zijn veilig aangekomen op Vlieland en genieten van al het moois dat het eiland te bieden heeft. Maandag zullen we ze weer op school ontvangen. Dinsdag en woensdag mogen de leerlingen uit groep 8 van hun uitgestelde weekend genieten.

Bezoek onderwijsinspectie

In mei krijgen we bezoek van de onderwijsinspectie. Een week voorafgaand aan het schoolbezoek zal de inspectie met het bestuur in gesprek gaan en vragen naar onder andere missie/ visie, ambitie van de school, resultaten van de cognitieve en sociale ontwikkeling van de leerlingen enzovoorts.

Avond4daagse gaat digitaal!!!

Vanaf dit jaar gaat het aanmelden voor de avond-4-daagse digitaal. Via ParnasSys krijgt u binnenkort een mail toegestuurd met daarin een link naar het aanmeldformulier. In de mail staat precies uitgelegd hoe het aanmelden in zijn werk gaat.

Let op! Nadat u het aanmeldformulier verstuurd heeft, ontvangt u per mail een betaalverzoek. Contant betalen is vanaf dit jaar niet meer mogelijk.

We hebben er weer zin in en zien jullie aanmeldingen graag tegemoet.

Het avond4daagse team.

 

Mede namens het team nog een fijn weekend,

 

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

maandag 11 maart groep 8 komt terug van kamp
vrijdag 15 maart geen staking door team ESV, ESV opent haar deuren voor geïnteresseerden uit het voortgezet onderwijs
vrijdag 22 maart Engelse dag
woensdag 3 april Rekendag, thema ‘Uit verhouding’
woensdag 10 april Inloopmoment, kom kijken in de groepen 8.20-8.45 uur
donderdag 11 april Schoolsportolympiade groep 6,7,8
vrijdag 12 april Koningsspelen voor groep 1-3, schoolsportolympiade voor groep 4,5 (’s morgens), dag wordt gestart het met Koningsontbijt
dinsdag 16 april Start cito-eindtoets voor de leerlingen uit groep 8
vrijdag 19 april Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij en start van de meivakantie
vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei meivakantie, alle leerlingen zijn vrij