weekbrief 25

Bezoek leerlingen kinderboerderij Proosdij en St. Barbara

Vandaag hebben de kinderen van de onderbouwgroepen een bezoek gebracht aan kinderboerderij ‘De Proosdij’. We willen alle ouders bedanken voor hun hulp bij het vervoer.

De leerlingen van groep 6 zijn vandaag met z’n allen wezen kijken bij het stemlokaal in St. Barbara.

Engelse dag ESV

Vrijdag 22 maart hebben we een Engelse dag over het thema ‘Animals’. Alle leerlingen leren over dieren. Ze zijn bezig met het maken van knutsels, werkbladen en presentaties. De leerlingen willen u graag laten weten wat ze al in het Engels kunnen vertellen, zingen of presenteren. U kunt op de volgende tijden in de groep van uw kind komen kijken.

11.10 u   groep 4

11.25 u   groep Stokstaartjes

11.35 u   groep Olifanten en groep Giraffen

11.45 u   groep 3

14.00 – 15.00 u groep 5 – 8.

Het kan zijn dat u bij deze groepen (5-8) nog een specifieke tijd te horen krijgt van de groepsleerkracht.

Voorstelrondje 

Hoi! Mijn naam is Annike, 28 jaar oud. Ik ben getrouwd, moeder van een beweeglijk 1-jarig meisje en woonachtig in Bennekom. Momenteel volg ik de Pabo in deeltijd. Voorheen heb ik geschiedenis gestudeerd en een paar jaar met veel plezier zwemles gegeven. Ik ben onlangs als administratief medewerkster begonnen bij de ESV, op de woensdagochtend. De mix van de opleiding tot leerkracht en de administratie bij een basisschool is heel prettig en interessant! Heeft u nog vragen voor mij? Stuur mij gerust een mail of spreek me aan in de wandelgangen.

Meer informatie over de pilots Chromebooks en Gynzy.

Zoals u in de vorige weekbrief heeft kunnen lezen, zijn wij deze week gestart met de pilot Chromebooks/Cloudwise (https://cloudwise.nl/) om te kijken hoe de ESV ICT meer kan invoegen in de lessen. Tegelijkertijd loopt er een pilot met Gynzy (https://www.gynzy.com/) om te kijken hoe wij als ESV meer kunnen aansluiten bij de individuele onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Vanuit Gynzy en Cloudwise worden wij als team hierin goed begeleid en draait vanuit beide partijen de helpdesk op de achtergrond mee.

Op de ochtenden werken de groepen 5, 6 en 7 met de Chromebooks en de andere groepen kunnen ’s middags gebruik maken van de Chromebooks. Natuurlijk gebruiken wij ook nog de computers en de I-pads die op school aanwezig zijn.

Beide pilots duren 2 maanden en na deze maanden evalueren wij als team of wij verder gaan met de Chromebooks en/of Gynzy. Hiervoor zijn er succescriteria opgesteld door de leerkrachten. Ook de leerlingen uit de leerlingenraad denken mee in deze pilots en hebben succescriteria opgesteld:

Succescriteria Gynzy Chromebooks (leerlingenraad):

  • Dat je niet kan zien hoeveel goed zijn of fout en dat je dan je antwoord gaat gokken (bv. zoals het nu is bij spelling).
  • Dat je er meer van gaat leren.
  • Leerzame spelletjes en verschillende spelletjes (niet dezelfde dingen die er anders uitzien).
  • Makkelijker om in te loggen dan wat we nu hebben; en je eigen stukje met eigen wachtwoord waar niemand bij kan.
  • Afwisselend Chromebook en papier; max. 30 min. touchscreen en 15 min. instructie (als de rekenles 45 minuten is).

Via de weekbrief houden wij u op de hoogte hoe beide pilots verlopen.

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

vrijdag 22 maart Engelse dag
woensdag 27 maart

MR vergadering

start schoolvoetbal groep 8

woensdag 3 april Rekendag, thema ‘Uit verhouding’
woensdag 10 april Inloopmoment, kom kijken in de groepen 8.20-8.45 uur
donderdag 11 april Schoolsportolympiade groep 6,7,8
vrijdag 12 april Koningsspelen voor groep 1-3, schoolsportolympiade voor groep 4,5 (’s morgens), dag wordt gestart het met Koningsontbijt
dinsdag 16 april Start cito-eindtoets voor de leerlingen uit groep 8
vrijdag 19 april Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij en start van de meivakantie
vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei meivakantie, alle leerlingen zijn vrij