Weekbrief week 26

Engelse dag ESV

Tijdens de presentatie van de Engelse dag afgelopen woensdag mochten we veel ouders ontvangen in de school. en lieten de leerlingen zien wat zij allemaal over het thema hebben geleerd. Van boerderijdier tot kleine organismen toe…..

 

Inschrijving Avond4daagse sluit vrijdag 29 maart

Vrijdag 29 maart is de laatste dag dat de kinderen aangemeld kunnen worden voor deelname aan de Avond4daagse. De link naar het aanmeldformulier is jullie per e-mail en via de groepsapp toegezonden.

Voorstelrondje

Hierbij wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben Jaël, 28 jaar en kom uit Arnhem. In de zomer van 2015 ben ik afgestudeerd van de PABO en sindsdien heb ik veel verschillende (lange) vervangingen gedaan. Sinds enkele weken geef ik op woensdag les aan groep 4 en op donderdag aan groep 5. Ik heb in beide groepen een fijne start gemaakt en kijk er naar uit om dit de rest van het schooljaar te blijven te doen.

ALS

Het leven is zo mooi! Helaas niet voor iedereen, sommige dingen in ons leven gaan als vanzelfsprekend, maar als je ziek bent is ineens alles anders. Zo ook voor een vriend van (de vader) de familie Mulder. Ronnie Moller (nu 37 jaar) kreeg in april 2012 de vreselijke spierziekte ALS. Daarom is Erwin (de vader van Charlotte, groep 6) in 2014 voor het eerst mee gaan doen aan een goed doel. Dit goede doel is de tour du ALS, een fietstocht op de Mont Ventoux in zuid Frankrijk. Men zegt: samen trappen we ALS de wereld uit. Er is namelijk veel geld nodig om stamcel onderzoek te doen naar deze ziekte. Dit jaar gaat de moeder van Charlotte samen met Charlotte ook mee met Erwin! Ze willen samen veel geld ophalen voor ALS. Helpt u mee?

Autoverkeer

Afgelopen week heeft de politie gecontroleerd in de Zuidelijke Spoorstraat i.v.m. het fout parkeren. Nogmaals het vriendelijke verzoek uw auto niet aan de kant van de school (bij het groene hek) te parkeren. Dit i.v.m. de veiligheid van uw eigen kinderen en onze leerlingen. Wilt u ook op uw snelheid letten als u via de Tolhuislaan met de auto aan komt rijden. Buurtbewoners hebben aangegeven dat er te hard door de straat wordt gereden. De Tolhuislaan betreft een 30-kilometer gebied.

Sociale Vaardigheid training

Naast de aandacht voor de ontwikkeling van o.a. rekenen en taal, volgen wij ook de sociale ontwikkeling van de kinderen. Wanneer een ouder of leerkracht van mening is, dat een kind ondersteuning kan gebruiken, is er de mogelijkheid om deze training op school te doen.

Voor wie is de SoVa training?

Te denken valt aan kinderen die het moeilijk vinden om contact met anderen te maken door onzekerheid. Het kan ook zijn, dat een kind het moeilijk vindt om op de juiste manier aandacht te vragen en/of te reageren. De training is bedoeld voor kinderen van groep 4 t/m 8 en bestaat uit 7 bijeenkomsten die om de week plaats vinden. Dit is op de dinsdagochtend. Op dinsdag 7 mei begint de tweede ronde SoVa training van dit schooljaar. Een aantal kinderen is al aangemeld en ik wil de ouders van deze groep vragen om de lijst voor het intakegesprek in te vullen. Dit geldt ook voor kinderen die de training al een keer hebben gevolgd.

Wilt u uw kind aanmelden voor de training, vraag ik u (Veronica Herkendaal) vriendelijk dit de komende week te doen.

De inschrijflijst ligt op de kast bij groep 8.

Ontbijt koningsspelen

Op vrijdag 12 april starten wij de dag met groep 1-3 en 6-8 met een gezond koningsontbijt. Het is de bedoeling dat ieder kind op vrijdagochtend een gezond broodje voor zichzelf en een andere leerling meebrengt naar school. Voor drinken wordt gezorgd. Wij verzoeken u woensdag 10 of donderdag 11 april een bord, bestek en beker aan uw kind mee te geven naar school; gelieve deze spullen in een plastic tas te doen met daarop de naam van uw kind vermeld. I.v.m. de schoolsportolympiade op deze dag van groep 4 en 5, nemen zij geen deel aan het koningsontbijt.

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

woensdag 27 maart

MR vergadering

Start schoolvoetbal

vrijdag 29 maart groep 8: klasse lunch
woensdag 3 april Rekendag, thema ‘Uit verhouding’
woensdag 10 april Inloopmoment, kom kijken in de groepen 8.20-8.45 uur
donderdag 11 april Schoolsportolympiade groep 6,7,8
vrijdag 12 april Koningsspelen voor groep 1-3, schoolsportolympiade voor groep 4,5 (’s morgens), dag wordt gestart met het Koningsontbijt
dinsdag 16 april Start cito-eindtoets voor de leerlingen uit groep 8
vrijdag 19 april Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij en start van de meivakantie
vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei meivakantie, alle leerlingen zijn vrij