Nieuwsbrief 28 schooljaar 2018-2019

Missie/ visie

Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen is er een nieuw schoolplan voor de komende jaren opgesteld. In het schoolplan is te lezen wie wij zijn en wat onze leerdoelen/ ontwikkeldoelen zijn voor de komende vier schooljaren.

ESV … leren van en met elkaar

De ESV is toegankelijk voor iedereen! We zijn een kleinschalige vereniging met actieve betrokkenheid van ouders. We zetten in op talentontwikkeling van leerlingen en leerkrachten. Hierdoor zijn we in staat onze leerlingen maximaal te laten groeien en voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen. We leren kinderen actief samenwerken en respectvol omgaan met elkaar. Dit alles doen we binnen een veilige, uitdagende en groene omgeving.

Klik op de volgende link om te zien waar wij de komende jaren met elkaar aan willen werken. De teamleden werken in groepen aan de diverse ontwikkeldoelen en  kunnen ook een beroep doen op uw expertise. Samen komen we tot de beste plannen voor de toekomst voor uw kinderen en onze leerlingen.

Training hoogbegaafdheid

Eén van de doelen uit het schoolplan en het meerjarenplan van het samenwerkingsverband is dat wij als ESV nog beter willen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Aanstaande vrijdag wordt er gestart met het geven van een training hoogbegaafdheid door mensen van het landelijk informatiecentrum hoogbegaafdheid. Vanuit het team nemen er drie collega’s deel aan de training. De opgedane expertise kan worden gebruikt om ons beleid aan te scherpen.

Sponsorloop ALS

In de vorige weekbrief stond vermeld dat er deze week meer informatie zou volgen over de sponsorloop voor ALS. Dit is echter een week uitgesteld i.v.m. drukte rondom de schoolsportolympiade etc. De informatie en spulletjes zullen in ieder geval vóór de meivakantie uitgedeeld worden.

Afscheid Twan

Twan, onderwijsassistent/ BSO medewerker gaat met ingang van 1 mei BSO De Thuisclub verlaten en ook niet meer zijn taken als onderwijsassistent uitvoeren. Twan gaat een nieuwe uitdaging in de techniek aan. We danken hem voor zijn begeleiding van leerlingen en ondersteuning in de groepen en wensen Twan veel werkplezier in zijn nieuwe werkomgeving. De vrijgekomen uren van Twan worden door de andere twee onderwijsassistenten Diana en Marco opgevangen tot de zomervakantie.

Voorstelrondje

Beste ouders,

Via deze weekbrief en een weinig flatteuze foto wil ik me aan u voorstellen. Ik ben Arian de Graaf en sta vanaf de voorjaars- tot de zomervakantie vrijdags voor groep 6. Eigenlijk ben ik pooler voor Ippon, een organisatie die de scholen de nodige man- en of vrouwkracht levert in geval van ziekte of andere ‘problemen’. In die hoedanigheid heb ik dit schooljaar op de E. S. V. lesgegeven in de groepen 5 t/m 8. In korte tijd voel ik me uitermate betrokken bij deze school. Het is plezierig om voor de groep(en) te staan, mijn collega’s staan me met raad en daad terzijde en de contacten met u als ouders zijn zeer plezierig. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het schoolplein, dat met voorsprong het mooiste en ruimste is van Nederland! We komen elkaar vast nog wel een keer tegen in of rond de school.  Als er iets is, of u gewoon even een praatje wilt maken, bent u van harte welkom!

Hartelijke groet, meester Arian

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

Agenda

donderdag 11 april Schoolsportolympiade groep 6,7,8
vrijdag 12 april Koningsspelen voor groep 1-3, schoolsportolympiade voor groep 4,5 (’s morgens), dag wordt gestart met het koningsontbijt voor groep 1-3 en 6-8.
dinsdag 16 april Start cito-eindtoets voor de leerlingen uit groep 8
vrijdag 19 april Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij en start van de meivakantie
vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei Meivakantie, alle leerlingen zijn vrij
donderdag 9 mei Sponsorloop 9 mei, vanaf 14:00 (informatie in de weekbrief van 17 april)
maandag 20 mei t/m woensdag 29 mei LVS toetsen eind groep 1 t/m groep 7
dinsdag 21 mei Onderwijsinspectie (geen toetsen)
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei Hemelvaartvakantie