Weekbrief week 27 schooljaar 2018-2019

Rekendag

Er werd vandaag gewerkt rondom het thema ‘uit verhouding’ tijdens de rekendag. Op de foto’s ziet u waar de leerlingen onder andere mee bezig zijn geweest.

Hoeveel kinderen passen er in de riem van de GRR?
Druk aan het werk om een poster over verhoudingen te maken.

Nieuwe bewoners bij groep giraffen

De kleuters van de groep giraffen hebben onderdak gegeven aan een vijftal piepende, zachte wezentjes: kuikentjes!

Kleding koningsspelen

Op vrijdag 12 april vinden de koningsspelen plaats. Bij deze koningsspelen past natuurlijk oranje of rood-wit-blauwe kleding! We maken er ook dit jaar weer een mooi feest van met elkaar.

Sponsorloop ALS

Donderdag 9 mei zal er om 14:00 een sponsorloop i.v.m. onderzoek ALS plaatsvinden. Volgende week zal hierover meer informatie verschijnen.

Gebruik Wheely’s

Wat mooi om te zien dat veel leerlingen op rolletjes lopen. Dat willen wij ook, maar wij hebben besloten dat het gebruik van de Wheely’s alleen buiten wordt toegestaan op de vrijdag net zoals de stepjes/ skeelers ed. Dit hebben we besloten n.a.v. onze ervaringen met rollende leerlingen in de school, op het plein en lopen van en naar de gymzaal.

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

woensdag 10 april Inloopmoment, kom kijken in de groepen 8.20-8.45 uur
donderdag 11 april Schoolsportolympiade groep 6,7,8
vrijdag 12 april Koningsspelen voor groep 1-3, schoolsportolympiade voor groep 4,5 (’s morgens), dag wordt gestart met het koningsontbijt voor groep 1-3 en 6-8.
dinsdag 16 april Start cito-eindtoets voor de leerlingen uit groep 8
vrijdag 19 april Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij en start van de meivakantie
vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei Meivakantie, alle leerlingen zijn vrij
donderdag 9 mei Sponsorloop 9 mei, vanaf 14:00