Weekbrief 31 schooljaar 2018-2019

Pilot Parro App 

Als school willen wij ons blijven ontwikkelen, dit heeft u kunnen merken aan de diverse pilots die gestart zijn dit schooljaar. In de laatste weken van het schooljaar gaan wij van start met de laatste pilot. Het betreft een pilot welke de communicatie tussen u als ouder en ons als leerkrachten kan verbeteren, zoals het inschrijven voor de oudergesprekken. Over het inschrijven voor de oudergesprekken ontvangt u in de volgende weekbrief meer informatie.

Voor het uitproberen van Parro hebben wij uw medewerking nodig. In de komende dagen ontvangt u vanuit de leerkracht van uw kind een uitnodiging voor Parro met een unieke koppelcode via de mail. Beide ouders/verzorgers krijgen een eigen uitnodiging op hun eigen mailadres dat bij ons bekend is in ParnasSys. Als u op de button “Accepteer uitnodiging direct” klikt, dan komt u direct op de site van Parro terecht. Hier moet u de volgende stappen doorlopen:

  1. Koppelcode verzilveren.
  2. Maak een nieuw Parro-account.
  3. E-mailadres invullen en wachtwoord aanmaken.
  4. Uw eigen voor- en achternaam invullen.
  5. E-mailadres bevestigen in het toegestuurde linkje ter controle.

Bij stap 5 krijgt u de link in beeld om de Parro app te installeren op uw telefoon of tablet. Ter informatie: Parro is een onderdeel van ParnasSys, ons leerling volg- en administratiesysteem, ook het ouderportaal is een onderdeel van ParnasSys. Het ouderportaal is een aparte app en wordt niet weergegeven in de Parro app, deze is alleen voor de communicatie. Vanuit ParnasSys is men wel aan het onderzoeken om dit te bewerkstelligen.

Nieuws vanuit de leerlingenraad

De volgende vergadering van de leerlingenraad is woensdag 5 juni.

Overig informatie

Wilt u ook uw (sport)vereniging promoten?? Dit is mogelijk via onze weekbrief. U kunt uw digitale oproep mailen naar directie@esvede.nl  Bij het verspreiden van het promotiemateriaal wordt gekeken of dit past bij de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Losse folders hoeft u dus niet meer mee naar school te nemen om uit te laten delen.

Via de volgende link komt u bij de uitnodiging van MHC Ede. Flyer_hockey4kids

 

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

Agenda

maandag 20 mei t/m donderdag 6 juni start LVS toetsen groep 3 t/m groep 7
dinsdag 21 mei Onderwijsinspectie bezoekt de ESV
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei Hemelvaartvakantie
woensdag 5 juni vergadering leerlingenraad
vrijdag 7 juni studiedag team
maandag 10 juni Pinkstermaandag (alle leerlingen zijn vrij)
dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni avondvierdaagse
zondag 16 juni vaderdag
maandag 17 juni screening logopedist
vrijdag 21 juni inloopmoment groep 1 t/m 8
maandag 24 juni en woensdag 26 juni Pre-adviesgesprekken groep 7
donderdag 27 juni algemene ledenvergadering ESV, 20.00 uur