Weekbrief 32 schooljaar 2018-2019

Vacature voor de Ledenraad ESV

De Ledenraad houdt toezicht op de uitvoering van de taken en uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur. De Ledenraad bestaat uit 3 leden en wordt samengesteld uit en benoemd door de ALV. De huidige Ledenraadsleden zijn Wilco Schoonderbeek (Financiën), Sigrid van der Werf-Ackerman (Onderwijs) en Hans Hoogendoorn (HRM). In verband met het aftreden van Sigrid is de Ledenraad op zoek naar een ouder met kennis van onderwijs.

De taken van de LR zijn o.a. het beoordelen van de begroting, investeringen, het jaarverslag en schoolplan. Daarnaast kan de Ledenraad gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en functioneert zij als klankbord. Wilt u uw expertise inzetten binnen de school van uw kinderen, maar de tijdsbesteding beperkt houden tot 3 bestuursvergaderingen per jaar, dan maken we graag met u kennis!

Wanneer u interesse heeft in deze functie, dan kunt u contact opnemen met Martin Roes, directeur (directie@esvede.nl) of Sigrid van der Werf-Ackerman (ackermansigrid@gmail.com).

Nieuws vanuit de MR

Begin dit schooljaar hebben wij zitting genomen in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR is te vergelijken met de Ondernemingsraad bij organisaties. Veelal wordt de MR ingezet om het bestuur te adviseren inzake beleid op school.We moesten meteen flink aan de bak omdat er heel wat stukken beoordeeld moesten worden.

Naast het lezen van de stukken hebben we ook uitgebreid gesproken over de inhoud hiervan en hebben we het bestuur geadviseerd op welke punten nadere toelichting nodig was.De meeste aanbevelingen zijn door het bestuur overgenomen.Dit klinkt misschien wat saai, maar het werk binnen de MR heeft ook zeker een dynamische kant. Zo heeft MR inspraak bij sollicitatieprocedures. We zijn betrokken geweest bij het aantrekken van drie goede docenten, te weten: Paula Vos (muziekdocent), Jaël (groep 3) en Maite (Giraffen).

Mocht je iets meer willen weten over de MR, laat het ons gerust weten. Je kunt ons bereiken op ons MR email adres: info@ MR.

Monique en Anne-Marie

Tour du ALS

Het is bijna zover! De tour du ALS gaat volgende week van start! Aanstaande vrijdagavond 24 mei vertrekt het team van Charlotte Mulder en haar ouders, genaamd ‘Dotte voor Ronnie, goeietrappers’ naar Frankrijk. Woensdag 29 mei gaan alle teams de Mont Ventoux beklimmen. Het team van Charlotte is er klaar voor. Wij hebben als ESV met de sponsorloop ruim €5000,- opgehaald. De klas van Charlotte alleen al ruim €1500,-! Dat is geweldig! We wensen het hele team, en in het bijzonder Charlotte, veel succes!

Zoektocht naar nieuwe collega’s

We hebben veel reacties ontvangen n.a.v. de openstaande vacatures voor leerkracht en onderwijsassistent. Vandaag heeft de BAC (benoemingsadviescommissie) alle brieven bekeken en een selectie gemaakt. Woensdag 29 mei en maandag 3 juni vinden de sollicitatiegesprekken plaats. Wij hopen eind juni te kunnen vertellen wie ons team het komende jaar komt versterken.

Bezoek inspectie

Gisteren hebben we voor een tweede keer de onderwijsinspecteurs mogen ontvangen i.v.m. het vierjaarlijks onderzoek. Afgelopen week heeft het bestuur een intakegesprek gehad met de inspecteurs en is het programma voor deze week samengesteld. De leerlingenraad mocht het spits afbijten en de inspecteurs rondleiden. Vervolgens werden alle groepen bezocht d.m.v. flitsbezoeken van beide inspecteurs vergezeld door Christa en Martin. Hierna volgden nog gesprekken met directie, ib-ers en ouders en BSO medewerkers en werd de dag afgesloten met het gehele team.

Aanstaande woensdag vindt er nog een gesprek plaats met de MR en de LR en een afrondend gesprek met bestuur aan het eind van de dag. Het team heeft het bezoek als zeer prettig en constructief ervaren. Meer informatie volgt binnenkort.

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

Agenda

donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei hemelvaartvakantie
woensdag 5 juni vergadering leerlingenraad
vrijdag 7 juni studiedag team (alle leerlingen zijn vrij)
maandag 10 juni Pinkstermaandag (alle leerlingen zijn vrij)
dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni avondvierdaagse Ede 2019
zondag 16 juni vaderdag
maandag 17 juni screening logopedist
vrijdag 21 juni Inloopmoment groep 1 t/m 8
maandag 24 juni en woensdag 26 juni Pre-adviesgesprekken groep 7
donderdag 27 juni Algemene ledenvergadering ESV