Weekbrief 33 schooljaar 2018-2019

Indeling OR school jaar 2019 – 2020

De indeling van de OR schooljaar 2019 – 2020 is als volgt:

Groep                                                           Naam

Stokstaartjes                                     Marianne Steinmeier (verkiesbaar)

Olifanten                                           Vacature

Giraffen                                             Renate Burgers, Marja Veldhuizen

3                                                        Linda Wildekamp, Jenneke Septer

4                                                        Sacha Franke (verkiesbaar)

5                                                        Yvette van Minderhout

6                                                        Vacature

7                                                        Vacature

8                                                        Elvira Hughan, Ingrid van Voorst

Marianne Steinmeier en Sacha Franke gaan hun derde jaar in en dat betekent dat zij verkiesbaar zijn. Dit houdt in dat andere ouders uit de groep zich kunnen melden voor de functie van klassenouder. Mochten er andere gegadigden zijn, dan wordt er een klassenouder gekozen.

Bij de Olifanten, groep 6 (huidige groep 5) en groep 7 (huidige groep 6) zijn er voor volgend jaar vacatures. Mocht u geïnteresseerd zijn om klassenouder te worden in deze groepen, dan kan u zich bij de huidige klassenouder melden. Dit kan door te antwoorden op de e-mail die zij gestuurd hebben of door hen op het schoolplein aan te spreken. Ook bij vragen over het klassenouderschap kan u bij de huidige klassenouder terecht. Mocht deze niet beschikbaar zijn, dan kunt u zich melden bij Sacha Franke, voorzitter van de OR.

Met hartelijke groet,

Sacha

 

Parro

Zoals u heeft kunnen lezen in weekbrief 31 gaan wij de laatste weken van het schooljaar de app Parro gebruiken om met u te communiceren. Veel ouders hebben de app gedownload en de uitnodiging geaccepteerd, bedankt hiervoor. Afgelopen week en de komende week krijgt u, indien nodig, een herinneringsmail om Parro te activeren.

De inschrijvingen voor de oudergesprekken (groep 1-4) en ouderkind-gesprekken (groep 5-7) gaan open op maandag 17 juni om 17.00 uur voor de ouders met meerdere kinderen op school en op dinsdag 18 juni om 17.00 uur voor de andere ouders. De gesprekken van de groepen 1, 3 en 4 zijn facultatief, indien u geen bericht krijgt via de Parro app om u in te schrijven en u wilt wel een gesprek, dan kunt u een afspraak maken bij de leerkracht.

U krijgt bij het uitsturen van de inschrijvingen een push-notificatie (indien u dit aan heeft staan) dat er een nieuw agenda-item in Parro staat. Wanneer u het agenda-item met de gespreksplanner opent, kunt u per kind uit de beschikbare tijdstippen kiezen. Wij verzoeken om 15 minuten tussen 2 gesprekken te houden met broertjes en zussen, bv. 19.00 uur en dan het volgende gesprek om 19.30 uur te plannen, zo zit er 15 minuten tussen de gesprekken.

Als een ouder zich heeft ingeschreven, krijgt de andere ouder direct in beeld wanneer het gesprek plaats zal vinden. Het kan zijn dat de leerkracht u al heeft ingedeeld, mocht u op dit moment niet kunnen, dan graag contact opnemen met de desbetreffende leerkracht. Dit kan via de Parro app of u kunt binnen wandelen bij de desbetreffende leerkracht om een nieuwe afspraak te maken.

In de volgende weekbrieven zal meer informatie volgen over het gebruik van Parro.

 

Fietsen voor ALS

Groep 6 heeft vanochtend met Charlotte gesproken. Zij stond toen aan de start van de tour. Helaas zullen de fietsers waarschijnlijk niet helemaal naar de top mogen, vanwege het slechte weer. We hebben haar natuurlijk heel veel succes gewenst. Het totale bedrag dat is opgehaald tijdens de sponsorloop voor dit goede doel is €6.519,31. Er komt echter nog steeds geld binnen! Wij staan met dit bedrag in de top 3 van sponsoren!

TSO voetbaltoernooi

Het jaarlijks De Thuisclub TSO voetbaltoernooi is van start gegaan. De lijsten van de teams en de te spelen wedstrijden hangen in de lokalen van groep 5, 6, 7 en 8. Op de dagen dat uw kind(eren) een wedstrijd moet spelen, mag uw kind(eren) kosteloos overblijven als het op die dag normaliter niet overblijft. Op maandag 1 juli wordt de finale gespeeld (12:15 uur tot 12:45 uur). Uiteraard bent u van harte welkom om te komen supporteren.

Bezoek groep 1 verzorgingstehuis Sint Barbara

Beste ouders,

Op donderdag middag 6 juni gaan alle kinderen van groep 1 naar verzorgingstehuis Sint Barbara. Daar maken we kennis met de bewoners en laten we ons repertoire aan liedjes en versjes horen. De groep 2 en groep 0 leerlingen blijven op school met juf Christien en meester Robert.

We zijn druk aan het oefenen en we hebben er veel zin in!

Hartelijke groeten,

De kleuterleerkrachten.

 

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

Agenda

donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei Hemelvaartvakantie
woensdag 5 juni Vergadering leerlingenraad
donderdag 6 juni

Groep 8 praktisch verkeersexamen

Bezoek groep 1 verzorgingstehuis Sint Barbara

vrijdag 7 juni Studiedag team
maandag 10 juni Pinkstermaandag (vrij van school)
dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni Avondvierdaagse
zondag 16 juni Vaderdag
maandag 17 juni Logopedist
vrijdag 21 juni Inloopmoment groep 1 t/m 8
maandag 24 juni en woensdag 26 juni Pre-adviesgesprekken groep 7
donderdag 27 juni Algemene ledenvergadering ESV