Weekbrief 34 schooljaar 2018-2019

Tour du ALS

Charlotte Mulder uit groep 6 heeft vorige week met haar vader en moeder aan de tour du ALS meegedaan. Ze heeft in de klas en aan de leerlingenraad verslag gedaan van haar avontuur. Geniet mee van onderstaande foto’s!

Heel veel dank namens team Dotte voor alle hulp vanuit de ESV.

Informatie Avond4daagse

Starttijden en verzamel locatie Avond4daagse 11 tot en met 14 juni

Volgende week gaan we met 176 kinderen de Avond4daagse lopen. De hesjes zijn vandaag (of worden morgen) meegegeven door de leerkracht. Wilt u de hesjes maandag 17 juni (ongewassen) inleveren bij de leerkracht. De begeleidende ouders ontvangen op de verschillende avonden de hesjes.

Vertrektijden:

15 km – dinsdag t/m vrijdag verzamelen tussen 17:45 uur en 18:00 uur bij de grote kerk voor de Scapino. Aan- en afmelden bij Angelique Jagtenberg. Zij vertrekken om 18:00 uur.

10 km – dinsdag t/m vrijdag verzamelen tussen 18:00 uur en 18:15 uur bij de grote kerk voor de Scapino. Aan- en afmelden bij Sonja Dam en José Vroemen. Zij vertrekken om 18:15 uur.

5 km – dinsdag t/m vrijdag verzamelen tussen 18:15 uur en 18:30 uur bij de grote kerk voor de Scapino. Aan- en afmelden bij Yvette van Minderhout en Jenneke Septer.  Zij vertrekken om 18:30 uur.

Aankomsttijden:

Dinsdag, woensdag en donderdag worden de deelnemers van de 5 km terug verwacht bij de Scapino om ongeveer 20:00 uur.

Dinsdag, woensdag en donderdag worden de deelnemers van de 10 km en 15 km terug verwacht bij de Scapino om ongeveer 20:45 uur.

Vrijdag wordt het later. De deelnemers stellen zich op bij ‘de Bloedsteen’ in de Doolhoflaan en zijn rond 20:00 uur bij de Concordialaan. Ze lopen dan direct door richting het centrum, waar de burgemeester en de heidehoogheden het defilé afnemen.

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

Agenda

woensdag 5 juni Vergadering leerlingenraad
donderdag 6 juni

Groep 8 praktisch verkeersexamen

Bezoek groep 1 verzorgingstehuis Sint Barbara

vrijdag 7 juni Studiedag team ( vrij van school)
maandag 10 juni Pinkstermaandag (vrij van school)
dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni Avondvierdaagse
zondag 16 juni Vaderdag
maandag 17 juni Logopedist
vrijdag 21 juni Inloopmoment groep 1 t/m 8
maandag 24 juni en woensdag 26 juni Pre-adviesgesprekken groep 7
donderdag 27 juni Algemene ledenvergadering ESV