Weekbrief 37 schooljaar 2018-2019

Voorstelrondje 

Beste ouders/verzorgers van de ESV,

Hierbij wil ik mij graag voorstellen. Mijn naam is Sander Mooren, 33 jaar oud en ik kom volgend schooljaar het team van de ESV versterken. Ik ben inmiddels 9 jaar werkzaam in het onderwijs. Na de Pabo heb ik technieklessen gegeven aan basisschoolkinderen, daarna ben ik gaan werken bij een basisschool in IJsselstein. Drie jaar geleden ben ik in Ede gaan werken bij de Islamitische basisschool Al Amana en nu kom ik bij uw school werken. Ik ben geboren en getogen in Ede, getrouwd en vader van een dochtertje van 2,5 jaar en een zoontje van 8 maanden. Ik kan niet wachten om het team van de ESV te komen versterken. Voor komende tijd wens ik u een fijne vakantie en zie u graag in het nieuwe schooljaar.

Ongeoorloofd afwezig

Tijdens de afgelopen warme dagen waren een paar leerlingen ongeoorloofd afwezig. Ik wil u allen vragen rekening te houden met de verplichte schooltijden en lesuren. De regels van verlof kunt u vinden in de schoolgids. Bij ongeoorloofd verlof ben ik verplicht melding te maken bij het landelijk verzuimregister. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens contact op met de ouders/verzorgers van het betreffende kind en zal ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek/uitleg en verbaal maken. Leerlingen vinden het ook moeilijk om met dergelijke situaties om te gaan in de groep en weten vaak niet wat ze wel of niet over het verlof kunnen zeggen.

Gym met water

Aanstaande donderdag zal juf Minke (bewegingsonderwijs) bij de gymlessen buiten gebruik maken van water. Dit past mooi bij de verwachte weersomstandigheden. Wilt u uw kind gepaste en of extra kleding meegeven deze dag? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Rupsen en teken

Een paar weken geleden hebben we een melding gemaakt bij de gemeente Ede i.v.m. de eikenprocessierups. Gisteren zijn de betreffende bomen in kaart gebracht en vandaag zijn de nesten verwijderd. Een tijd geleden is de gemeente al preventief bezig geweest met het bestrijden van de larven.

Wie zien veel leerlingen/ leerkrachten op school met rode jeukende bultjes. Bij het buiten spelen houden we gepaste afstand van de betreffende bomen, maar helaas kunnen we niet voorkomen dat leerlingen last ondervinden. Volgens de experts hangen de haartjes van de rups in de lucht.

Verder zijn de teken weer actief in Ede. Via de Parro-App heeft u van de meeste leerkrachten al een bericht mogen ontvangen. Wilt u uw kind de komende weken blijven controleren op de aanwezigheid van teken en gepaste maatregelen nemen.

Activiteiten Cultura

Nieuwsgierig welke activiteiten Cultura op woensdag 3 juli en zaterdag 6 juli organiseert? Klik hier voor de flyer voor de woensdagactiviteit en klik hier voor de flyer voor de zaterdagactiviteit.

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

Agenda

 

maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni Groep 8: IEP toets Engels
maandag 24 juni en woensdag 26 juni Pre-adviesgesprekken groep 7
donderdag 27 juni Algemene ledenvergadering ESV, 20.00 uur
maandag 1 juli en woensdag 3 juli Oudergespreksavond groep 1 t/m 6
dinsdag 2 juli Pre-adviesgesprekken groep 7
woensdag 3 juli Schoonmaakochtend kleutergroepen
woensdag 10 juli Juffen en meestersdag
vrijdag 12 juli Afscheidseten groep 8
maandag 15 juli Schoolreis
dinsdag 16 juli Uitdelen rapporten
woensdag 17 juli Afscheidsavond groep 8
donderdag 18 juli Showtime open podium en laatste schooldag
vrijdag 19 juli Start zomervakantie