Laatste weekbrief schooljaar 2018-2019

Laatste schooldag

Woensdagavond hebben we afscheid genomen van onze 8ste groepers en van een paar ouders/ gezinnen die samen met hun ‘laatste ESV’ kind de school gaan verlaten. Voor sommigen zelfs een periode van 16 jaar of langer. Na de gewoon super goede musical werden de leerlingen getrakteerd op een ouderact en werd iedere leerling nog even apart in het zonnetje gezet. De leerlingen trakteerden de school op een mooie boombank waar we vele uren gebruik van gaan maken. We wensen alle 8ste groepers een mooie en ontspannen vakantie en een goede start op hun nieuwe school. We gaan jullie missen jongens en meiden. 

 

Eerste schooldag

Na de zomervakantie hopen we iedereen weer te mogen ontvangen in de groepen maandag 2 september vanaf 8.20 uur. Komt u ook even binnen om gezellig over de vakantie na te praten in de algemene ruimte??

Jaarplanning

In het ouderportaal van Parnassys vindt u de jaarplanning voor het komende jaar. Hierin vindt u onder andere de bijzondere activiteiten, studiedagen en vakanties.

 

Mede namens het team een fijne vakantie en tot volgend schooljaar.

Martin Roes

directie@esvede.nl

Agenda

 

vrijdag 19 juli Start zomervakantie, alle leerlingen zijn vrij
maandag 2 september Welkom in de groepen/ algemene ruimte, 8.20 uur
vrijdag 6 september luiscontrole
dinsdag 17 september informatiebijeenkomst alle groepen, uitleg over het schooljaar
woensdag 25 september kinderpostzegels
woensdag 2 oktober start kinderboekenweek ESV
dinsdag 8 oktober inloopmoment alle groepen, 8.20 9.45 uur
woensdag 9 oktober boekenavond en dag van de leraar
donderdag 17 oktober Showtime
zaterdag 19 t/m maandag 28 oktober herfstvakantie, alle leerlingen zijn vrij