Weekbrief 38 schooljaar 2018-2019

Schoonmaak kleutergroepen

Vanmorgen zijn de kleutergroepen weer schoongemaakt. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren om de groepen onder handen te nemen. Het komende jaar zal het schoonmaken van de kleutergroepen op een andere wijze worden uitgevoerd. Op een vrijdagochtend gaat materiaal mee naar huis om te reinigen en neemt het schoonmaakbedrijf het schoonmaken van de kasten ed. voor haar rekening.

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van Koen en Alex als bestuurslid en Sigrid als ledenraadslid. In de uitnodiging van de ALV hebben de nieuwe bestuursleden en ledenraadslid zich aan u voorgesteld. Wij zijn blij dat Ralph Bakker en Rianne Nep toegetreden zijn tot het bestuur en Hester vd Velde de ledenraad komt versterken. We wensen onze nieuwe bestuursleden veel plezier en werkvreugde in het nieuwe jaar.

Juffen en meestersdag

We vieren op woensdag 10 juli de verjaardagen van alle juffen en meesters op onze ESV! Bij verjaardagen horen traktaties, daarom hoeven de kinderen deze dag geen eigen eten en drinken mee te nemen. Het wordt vast een gezellige dag met ook nog een verrassing tot slot!

Vergadering leerlingenraad

De afsluitende (korte) vergadering van de leerlingenraad is maandag 8 juli tussen de middag in het lokaal van de BSO. Neem allemaal een lunchpakketje mee!

Parro App

Zoals u heeft kunnen lezen in weekbrief 31 willen wij ons als school blijven ontwikkelen en één van de ontwikkelpunten is een goed werkend communicatiemiddel tussen u als ouders en wij als leerkrachten. Hiervoor hebben wij de laatste weken gewerkt met de Parro app. Met alle feedback die wij hebben gekregen, hebben wij ervoor gekozen om verder te gaan met de Parro app in het nieuwe schooljaar. We streven naar een vlotte communicatie, maar leerkrachten zijn niet verplicht om direct te reageren. Zij staan het grootste deel van de dag immers voor de groep en het lesgeven en aandacht voor de leerlingen krijgen natuurlijk voorrang. De leerkracht zal dezelfde dag nog reageren. De leerkracht reageert alleen op zijn of haar werkdag, niet op werkvrije dagen.

Indien u uw kind ’s ochtends wilt ziekmelden of een doktersbezoek wilt doorgeven of een andere activiteit/verhindering op de dag zelf, dan graag bellen naar school om dit door te geven.

Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een leerling communiceren wij niet via de app. We maken graag een afspraak voor persoonlijk contact.

In de Parro app kunt u bij de instellingen aanpassen dat u push-notificatie krijgt als er een bericht geplaatst is op de Parro app. Als u de app opent, ziet u aan de paarse stippen dat er een nieuw item is.

Fantasyland

Ook dit jaar wordt er weer Fantasyland georganiseerd. Ben je nieuwsgiering? Klik hier voor de flyer.

 

 

Informatie vanuit de TSO

Beste ouders en verzorgers,

Nu het einde van het schooljaar nadert willen wij u alvast informeren over een aantal TSO aangelegenheden voor in het nieuwe schooljaar.

TSO dagen wijzigen

Om ervoor te zorgen dat wij ook het komende schooljaar de tussenschoolse opvang goed kunnen blijven verzorgen is het van belang dat wij weten welke kinderen erop welke dagen overblijven. Wij verzoeken u vriendelijk eventuele wijzigingen in overblijfdagen van uw kind(eren) aan ons door te geven, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat deze gegevens voor het komende schooljaar goed vermeldt staan op de presentielijsten.

Kinderen die naar groep 2 of groep 5 gaan

– Voor de kinderen die na de zomervakantie naar groep 2 gaan bestaat de mogelijkheid om ook op de dinsdag over te blijven.

– Voor de kinderen die na de zomervakantie naar groep 5 gaan bestaat de mogelijkheid om ook op de vrijdag over te blijven.

Wijzigingen doorgeven

Eventuele wijzigingen in TSO dagen kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen naar TSO coördinator Diana Cormio: diana@dethuisclub.nl of door een TSO mutatieformulier in te vullen. Het mutatieformulier kunt u vinden in het ouderportaal. Daarnaast liggen er in het BSO lokaal op school ook mutatieformulieren.

Kinderen die naar de middelbare school gaan

De kinderen van groep 8 die de ESV gaan verlaten hoeven geen mutatieformulier in te vullen. Het TSO contract wordt automatisch stopgezet.

De juiste telefoonnummers bij calamiteiten

Voor de bereikbaarheid van ouders bij calamiteiten is het van belang dat wij de juiste telefoonnummers hebben. Deze wijziging kunt u zelf invullen in het ouderportaal. Mocht u geen inloggegevens meer hebben, dan kunt u dit aangeven per e-mail: diana@dethuisclub.nl

Overblijfkosten schooljaar 2018-2019

TSO-opvangcontract; opvangkosten per overblijfbeurt           € 2,25

Strippenkaart; opvangkosten per overblijfbeurt                       € 2,50

Incidenteel overblijven; opvangkosten per overblijfbeurt         € 3,00

Extra dag overblijven bovenop TSO-opvangcontract              € 3,00

Inschrijfgeld bij aanmelding voor de TSO                                € 0,00

 

Opvangkosten per jaar bij een TSO-opvangcontract

1 dag per week overblijven           €  90,00

2 dagen per week overblijven       € 180,00

3 dagen per week overblijven       € 270,00

4 dagen per week overblijven       € 342,00

 

TSO voetbaltoernooi

De afgelopen weken hebben de kinderen in teams gevoetbald om onze TSO wisselbeker. Wat waren alle teams goed en fanatiek! De finale moest vanwege de hitte van afgelopen tijd een dag uit worden gesteld. Maar de uitslag is nu dan toch bekend. Met een 4-0 overwinning in de finale, is de winnaar van het toernooi 2019 het team van Real Madrid geworden!

Met vriendelijke groet,

Het TSO opvangteam van De Thuisclub

 

 

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

Agenda

 

dinsdag 2 juli Pre-adviesgesprekken groep 7
woensdag 3 juli Schoonmaakochtend kleutergroepen
maandag 8 juli Vergadering leerlingenraad
woensdag 10 juli Juffen en meestersdag
vrijdag 12 juli Afscheidseten groep 8 en team ESV
maandag 15 juli Schoolreis groep 1 t/m 7
dinsdag 16 juli Uitdelen rapporten
woensdag 17 juli Afscheidsavond groep 8
donderdag 18 juli Showtime open podium en laatste schooldag
vrijdag 19 juli Start zomervakantie