Weekbrief 3 schooljaar 2019-2020

Privacy voorkeuren aangeven in de Parro app.

In de Parro app kunt u de privacy voorkeuren voor uw kind(eren) aangeven. U kunt met een paar handelingen doorgeven waar u wel en juist geen toestemming voor geeft. Dit kunt u doen via de volgende stappen:

  1. Ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’.
  2. Ga naar Privacy-voorkeuren.
  3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of potlood achter het kind.
  4. Klik op bewaar of opslaan.

Voor de volgende items vragen wij uw voorkeur:

Ø  Via het ouderportaal zijn de adresgegevens en de verjaardag voor de andere ouders uit de groep van uw kind in te zien.

Ø  Gebruik van beeldmateriaal in de (digitale) nieuwsbrief.

Ø  De school mag foto’s of video’s van uw kind delen in mededelingen en updates aan u en andere ouders in uw besloten Parro groep(en).

Ø  Gebruik van beeldmateriaal in de schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender.

Ø  Gebruik van beeldmateriaal op de website van de school.

Wilt u in de komende 2 weken de voorkeuren doorgeven? De voorkeuren van afgelopen schooljaar zijn overgenomen, vandaar dat er reeds voorkeuren zijn ingevuld. 

Sociale Vaardigheidstraining

Naast de aandacht voor de ontwikkeling van o.a. rekenen en taal, volgen wij ook de sociale ontwikkeling van de kinderen. Wanneer een ouder of leerkracht van mening is, dat een kind ondersteuning kan gebruiken, is er de mogelijkheid om dit middels deze training te doen.

De training helpt kinderen die het moeilijk vinden om op een goede manier contact met anderen te maken. Bijvoorbeeld door onzekerheid. Het kan ook zijn, dat een kind het moeilijk vindt om op de juiste manier aandacht te vragen, of te reageren. 

De training is bedoeld voor kinderen van groep 4 t/m 8 en bestaat uit 7 bijeenkomsten van een uur, die om de week plaatsvinden. Dit is op de dinsdagochtend, tijdens schooltijd.

In oktober begint de eerste SoVa training van dit schooljaar. Een aantal kinderen is al aangemeld en ik wil de ouders van deze kinderen  vragen om de lijst voor het intakegesprek tijdens de informatieavond in te vullen. Deze lijst ligt op de tafel bij de ingang van groep 8. Mocht de datum en/ of tijd niet uitkomen, kunnen we een andere afspraak maken. Overweegt u om uw kind aan te melden, maar wilt u dit eerst bespreken, kunt u zich ook via deze lijst aanmelden.

Met vriendelijke groeten,

Veronica Herkendaal

 

Voorstelrondje

Mariëlle

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Vorige week ben ik gestart als onderwijsassistente in groep 1 tot en met 5, via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Mariëlle Verhoeff Hardeman. Ik ben getrouwd en moeder van 2 dochters (12 en 10 jaar). Ik heb een pedagogische opleiding afgerond en heb jaren gewerkt met jong volwassen cliënten met het syndroom van down. Vorig jaar ben ik begonnen aan de deeltijdopleiding tot basisschoolleraar. Daarom ben ik dolblij met de ervaring die ik hier kan opdoen. Naast mijn werk als onderwijsassistent doe ik mijn stage ook op de ESV. Ik ben dan ook alle schooldagen aanwezig, met uitzondering van sommige donderdagen, dan zit ik zelf tussen de schoolbanken. Het is mijn ambitie een juf te worden waar de kinderen op volwassen leeftijd met een glimlach aan terug denken, net zoals ik doe aan mijn meester Henstra. In mijn vrije tijd houd ik van kijken naar mijn (dansende) dochters, lekker eten met mijn gezin, zonnig weer, mijn familie, een wijntje met vriendinnen, een goed boek/netflix. De eerste week heb ik als een warm bad ervaren. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking! 

Anika

Hallo, ik ben Anika Rou en ben 19 jaar oud. Ik doe de opleiding Sport en Bewegen op het Dulon College. Dit is mijn laatste leerjaar van de opleiding en ik loop nu stage bij Sportservice Ede. Ik zal dit schooljaar meehelpen bij de gymlessen op maandag. Zelf doe ik de sporten dansen en softbal. Ook werk ik bij zwembad de Peppel, daar geef ik zwemlessen, aquasporten en houd ik toezicht.

MRT (Motorische Remedial Teaching)

MRT is een extra aangepaste gymles voor leerlingen die wat meer aandacht nodig hebben in hun motorische ontwikkeling. Het doel van MRT is het bevorderen van de motorische vaardigheden van leerlingen die op dat vlak wat achterlopen en hierdoor niet helemaal mee kunnen komen tijdens de gymles. De aankomende weken zal juf Minke (vakdocent bewegingsonderwijs) bezig zijn met het uitvoeren van de screening bij alle leerlingen uit groep 2. Na deze screening zal er gekeken worden welke leerlingen in aanmerking komen voor de MRT lessen. De MRT lessen vinden plaats op donderdagmiddag van 14:30-15:00 uur in de kleine gymzaal van de school. De MRT lessen zijn gericht op de individuele ontwikkeling waarbij de leerlingen spelenderwijs hun motoriek verbeteren.

Airborne

Komende week besteden we vooral in de bovenbouw aandacht aan de herdenking van de Slag om Arnhem. De groepen 6, 7 en 8 gaan op maandag 23 september naar een concert met muziek uit WO II in het akoesticum. Dit is het project ‘Freedom Swings’ van ‘Worldtown Music’. We wensen de leerlingen een mooi concert toe.

Thuisclub ESV

Beste ouders en verzorgers,

Vorige week is het nieuwe schooljaar alweer van start gegaan. Het team van De Thuisclub heeft als doel om de kinderen op een prettige, veilige, ontspannen, sportieve en verantwoorde manier te laten overblijven op de ESV. Onderstaand treft u informatie over het overblijven. 

Tostidagen groepen 3 tot 8

Vanaf deze week is het team gestart met tostidagen volgens het onderstaande rooster. Om 8.30 uur kan uw kind zijn/haar broodtrommeltje in het BSO lokaal in de betreffende bakken doen. De overblijfkrachten nemen de gemaakte tosti’s om 12 uur mee naar de groep.

-Maandag groepen 3 en 4

-Dinsdag groepen 5 en 6

-Donderdag groepen 7 en 8

TSO facturen

De TSO opvangkosten worden vijfmaal per jaar in gelijke delen afgeschreven van uw bankrekening. Bij iedere automatische incasso zal er daardoor 1/5 deel ofwel 20% van de TSO opvangkosten per jaar afschreven worden. Begin november zal de eerste automatisch incasso voor de TSO plaatsvinden. Voorafgaand aan deze incassering zal De Thuisclub de TSO factuur per e-mail versturen naar alle ouders. Hierdoor hoeven ouders niet meer in te loggen in het ouderportaal om de facturen te raadplegen. 

TSO tarieven schooljaar 2019-2020

TSO-opvangcontract; opvangkosten per overblijfbeurt € 2,25

Strippenkaart; opvangkosten per overblijfbeurt € 2,50

Incidenteel overblijven; opvangkosten per overblijfbeurt € 3,00

Extra dag overblijven bovenop TSO-opvangcontract € 3,00

Aanspreekpunt en contact

Diana Cormio is als coördinator TSO uw aanspreekpunt voor alle vragen, opmerkingen en klachten aangaande het overblijven op de ESV. Diana is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-24806749. Ook kunt u haar e-mailen: diana@dethuisclub.nl

De juiste gegevens van u als ouder

Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens in ons portaal Niokids up-to-date zijn? Dit kan door in te loggen in het portaal of door de (gewijzigde) gegevens door te geven aan Diana. Bij eventuele calamiteiten tijdens het overblijven hebben wij daardoor direct de juiste contactgegevens om contact met u op te nemen. 

Wij kijken er erg naar uit om er dit schooljaar weer een leuke overblijf van te maken!

Hartelijke groet,

Het team van De Thuisclub

 

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

Agenda

dinsdag 17 september Informatiebijeenkomst alle groepen (zie vorige weekbrief)
woensdag 25 september Start kinderpostzegels
woensdag 2 oktober Start kinderboekenweek en einde kinderpostzegels
dinsdag 8 oktober Inloopmoment groep 1-8, welkom in alle groepen
woensdag 9 oktober Dag van de leraar en Boekenavond
donderdag 17 oktober Showtime even
maandag 21 oktober t/m maandag 28 oktober Herfstvakantie en studiedag team, alle leerlingen zijn vrij

 

Vorig schooljaar is medegedeeld dat het mogelijk is om activiteiten m.b.t. sport en muziek te promoten via de weekbrief i.p.v. het beplakken van de schoolramen en het uitdelen van allerlei folders.  Om de weekbrief niet te lang te maken hebben we gekozen om een link te plaatsen naar een sport/ muziek activiteit zodat u zelf kan kiezen om het bestand wel of niet te openen.

Clinics hockey MHC Ede, Nieuwsgierig? Klik hier voor de link naar de flyer.

Golfclinic bij golfschool Heelsum, Nieuwsgierig? Klik hier voor de link naar de flyer.