Weekbrief 5 schooljaar 2019-2020

Inloopmoment 8 oktober 

Het inloopmoment op 8 oktober voor de groepen 1-8 zal is komen te vervallen i.v.m. de boekenavond die een dag later georganiseerd zal worden. We hopen u woensdagavond 9 oktober op school te mogen ontvangen. 

Kerstborrel ouders

Afgelopen jaren is er altijd met veel plezier een kerstborrel voor de ouders buiten op het plein geweest, tijdens het kerstdiner van de kinderen. Pascalle van den Brandt, die de coördinatie hiervoor altijd op zich nam, zou het stokje graag over willen dragen aan een volgende enthousiasteling. Mocht je naar aanleiding van dit bericht interesse hebben, dan kan je je melden bij Betty Slijkhuis of Martin Roes. We hopen voor woensdag 16 oktober een vervangende enthousiasteling te hebben om deze gezellige kerstborrel te organiseren. Pascalle is natuurlijk bereid om te helpen bij de overdracht. Vanuit deze plek willen we Pascalle alvast heel hartelijk bedanken voor haar inzet!

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad (MR) 

Bezetting MR 

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Graag stellen wij ons aan jullie voor: 

– Anne- Marie van Kuik (voorzitter): moeder van Matthijs (groep 8) en Joris (groep 6). 

– Lisette Schoonman (secretaris): moeder van Mila (groep 4) en Tobey (groep 7) 

– Monique Schipper: moeder van Quintus (groep 7) 

– Cunera Woestenburg: leerkracht groep 6 

– Robert Sartorius: leerkracht groep 1 / 2 – Sander Mooren: leerkracht groep 6 

Met ingang van dit nieuwe schooljaar is meester Sander toegetreden tot de MR. Hij neemt hierbij de plek van juf Carla over. 

Taken van de MR 

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. De MR denkt mee over de ontwikkeling van diverse beleidsterreinen binnen de school. Daarbij heeft zij bevoegdheden om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over alle zaken die de school aangaan bv, vaststelling of wijzigingen in het schoolplan, veranderingen in onderwijs of besteding van financiën. 

Dit jaar willen we als MR onze zichtbaarheid voor ouders en personeel vergroten, teneinde een sfeer van openheid en overleg te bevorderen en wij tijdig op de hoogte raken van wat er speelt bij ouders en personeel. We zullen vaker informatie delen over de status van onze activiteiten met jullie delen. Je zult dan ook vanaf nu vaker berichten van de MR in de Nieuwsbrief zien. 

Bereikbaarheid 

De MR is te bereiken op het mailadres mr@esvede.nl. Maar spreek ons gerust ook aan op het schoolplein of bij de klas mocht je vragen hebben of een onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake wilt brengen. De MR is echter niet bedoeld om problemen met individuele leerlingen of leerkrachten te bespreken. Ook klachten horen niet bij de MR thuis. Maar je kunt wel zaken waar je als ouder of personeelslid zorgen of ideeën over hebt op de MR agenda laten zetten. Laat het ons weten! 

Bezoek akoesticum

Groep 6 t/m 8 ging maandagmorgen 23 september naar Freedom Swing in ’t Akoestikum in Ede. Een mooi muzikaal uitje waar de kids een concert bijwoonden van de 6 koppige band Wings of Dixie van United States Airforce. Ze leerden over de rol van muziek tijdens de oorlog, de soorten instrumenten in de band en bewogen & klapten mee op de muziek.

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

woensdag 2 oktober Start kinderboekenweek en einde kinderpostzegels
woensdag 9 oktober Dag van de leraar en Boekenavond
donderdag 17 oktober Showtime
maandag 21 oktober t/m maandag 28 oktober Herfstvakantie; let op: maandag 28 oktober heeft het personeel een studiedag, de leerlingen zijn vrij.
vrijdag 1 november Luiscontrole
maandag 4 t/m vrijdag 8 november Ouder kind gesprekken groep 1-8
woensdag 20 november Surpriseavond en Internationale dag van de rechten van het kind
donderdag 21 november Inloopmoment groep 1-8, welkom in alle groepen 8.20-8.45 uur