Weekbrief 7 schooljaar 2019-2020

Natuuropschoondag

Vrijdag 11 oktober gaan de leerlingen uit groep 7-8 de Hei opschonen onder leiding van mensen van het comité Natuuropschoondagen. Goed om op deze manier bewust te worden van onze natuurlijke omgeving en een bijdrage te kunnen leveren.

BSO en pleingebruik

Zoals u weet verzorgt BSO De Thuisclub de buitenschoolse opvang bij ons op school. We merken dat er ook leerlingen op het plein willen spelen die geen gebruik maken van de BSO tijd (15.00- 18.30 uur). Dit is mogelijk op het basketbalplein van de school. Wilt u deze regel nog eens herhalen met uw kind als hij of zij na schooltijd op het plein blijft spelen?? Alvast bedankt.

Brandoefening/ ontruimingsoefening

Vandaag heeft er een brandoefening/ ontruimingsoefening plaatsgevonden rond 14.30 uur. Mooi om te zien dat de gehele school binnen 1,5 minuut ontruimd is en alle leerlingen/ BSO medewerkers/ en andere aanwezigen goed de instructies hebben opgevolgd. Komende week evalueren we met het team de oefening en stellen we bij waar nodig. In de groepen is vandaag verteld wat te doen bij het horen van het ontruimingssignaal. Toch blijft zo’n oefening spannend voor de wat jongere leerlingen. Mocht u kind(eren) vandaag iets vertellen over een brandalarm/ ontruimingsalarm dan weet u waar dit vandaan komt.

Boekenavond 2019

Jaarlijst wordt er tijdens de kinderboekenweek een boekenavond georganiseerd. Mooi om te zien waar de groepen mee bezig zijn geweest de afgelopen periode en wat een geweldige opkomst. We bedanken Boek en Buro voor hun bijdrage dit jaar.

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

vrijdag 11 oktober Natuur Opschoondag voor groep 7 en 8
donderdag 17 oktober Showtime 13.15 u voor leerlingen, klassenouders en teamleden
maandag 21 oktober t/m maandag 28 oktober Herfstvakantie; let op: maandag 28 oktober heeft het personeel een studiedag, de leerlingen zijn vrij.
vrijdag 1 november Luiscontrole
maandag 4 t/m woensdag 6 november Oudergespreksavonden groep 1-8
woensdag 20 november

Surpriseavond

Internationale dag van de rechten van het kind

donderdag 21 november Inloopmoment groep 1-8