Weekbrief 9 schooljaar 2019-2020

Landelijke staking onderwijs woensdag 6 november

U heeft ongetwijfeld gehoord van de stakingsoproep voor woensdag 6 november aanstaande. Wij vinden ook dat er een duidelijk signaal gegeven moet worden m.b.t. het lerarentekort en de vervangingsproblematiek. Ook wij merken dat het steeds moeilijker wordt om vervanging geregeld te krijgen, maar verkeren tot nog toe in de luxe positie dat we geen leerlingen naar huis hoefden te sturen, zo langzamerhand een zeldzaamheid in onderwijsland. We hebben het uiteraard in het team besproken en besloten dat een staking op dit moment niet het juiste middel is om de eisen kracht bij te zetten. We kiezen er deze keer voor om de school te openen en er te (kunnen) zijn voor alle leerlingen, maar om het vaste programma niet uit te voeren in de klas. Bij een tekort aan invalleerkrachten kan dit een invulling van een dag zijn: voor veel scholen al een realiteit. We steunen op deze manier de collega’s van andere scholen die al jaren met deze problematiek te maken hebben. We zijn dus ‘gewoon’ open en verwachten alle leerlingen op school.

Schoolfotograaf 19 november

Dinsdag bezoekt de Nieuwe Schoolfotograaf de ESV. Deze dag komen twee fotografen alle leerlingen op de foto zetten. Ook worden er groepsfoto’s en broers en zussen foto’s gemaakt van leerlingen die op de ESV zitten. U krijgt ook de gelegenheid om foto’s te laten maken van uw kinderen die niet (meer) op de ESV zitten. Dit kan vanaf 15.00 uur. U krijgt binnenkort de mogelijkheid om u hiervoor (dus na schooltijd) aan te melden. Meer informatie over de fotograaf kunt u vinden www.nieuweschoolfoto.nl

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

vrijdag 1 november Luiscontrole
maandag 4 t/m vrijdag 8 november Ouder kindgesprekken groep 1-8
dinsdag 12 november Bezoek Hoge Veluwe groep 4 t/m 8
dinsdag 19 november Schoolfotograaf
woensdag 20 november Surpriseavond, Internationale dag van de rechten van het kind
donderdag 21 november Inloopmoment groep 1-8
donderdag 5 december Sinterklaas (leerlingen zijn vanaf 12.30 vrij)
vrijdag 6 december studiedag (leerlingen zijn vrij)
maandag 9 december Kerstknutselochtend en kerstknutselmiddag
woensdag 18 december Kerstdiner
donderdag 19 december Kerstshowtime

Open training Bambino’s VV Bennekom 9 november

Nieuwsgierig? Klik hier voor de flyer.