Weekbrief 10 schooljaar 2019-2020

Leerlingenraad

Dit zijn de kinderen die dit jaar de leerlingenraad vormen:

  • Uit groep 5: Deveron en Kim
  • Uit groep 6: Max en Jasmijn
  • Uit groep 7: Roosmarijn en Miska
  • Uit groep 8: Bodil en Deniz

De eerste vergadering is a.s. woensdag 13 november van 12.30-13.30 uur, in het lokaal van groep 6. We wensen onze nieuwe leerlingenraadsleden veel wijsheid toe dit schooljaar.

Bezoek Hoge Veluwe

Aankomende dinsdag 12 november is het zover: het bezoek van groep 4 t/m 8 aan de Hoge Veluwe! Wilt u eraan denken dat de kinderen gekleed zijn op het weer. We zijn hoe dan ook een lange tijd buiten, ongeacht de weersomstandigheden. Goede schoenen zijn daarom ook belangrijk. Verder dienen de kinderen hun eigen lunch en tussendoortjes bij zich te hebben. We gaan er een leuke dag van maken!

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

maandag 4 t/m woensdag 8 november ouder(kind)gesprekken groep 1-8
dinsdag 12 november bezoek Hoge Veluwe groep 4 t/m 8
woensdag 13 november vergadering leerlingenraad: lokaal groep 6
dinsdag 19 november Schoolfotograaf
woensdag 20 november Surpriseavond, Internationale dag van de rechten van het kind
donderdag 21 november Inloopmoment groep 1-8, welkom in alle groepen
donderdag 5 december Sinterklaas (leerlingen zijn vanaf 12.30 vrij)
vrijdag 6 december studiedag (leerlingen zijn vrij)
maandag 9 december Kerstknutselochtend en kerstknutselmiddag
woensdag 18 december Kerstdiner
donderdag 19 december Kerstshowtime