Weekbrief 11 schooljaar 2019-2020

Informatie vanuit school

Via de Parro App krijgt u regelmatig groep specifieke informatie. Vandaar dat de weekbrief af en toe minder informatie bevat. Mocht u van mening zijn dat u te weinig informatie ontvangt vanuit school dan kan u dit melden bij Martin Roes via directie@esvede.nl

Schoolfotograaf

Aanstaande dinsdag 19 november is de schoolfotograaf aanwezig om uw kind(eren) vast te leggen op de gevoelige plaat. Alle foto’s worden onder schooltijd gemaakt en na schooltijd worden er foto’s gemaakt van broers en zussen waar u zich tot afgelopen maandagmiddag voor heeft kunnen intekenen.

Herinnering donderdag 5 december en vrijdag 20 december

De leerlingen zijn op donderdag 5 december in de middag om 12.30 uur vrij en op vrijdag 20 december vanaf 12 uur. Zie ook de agenda onderaan de weekbrief. Donderdag 5 december zwaaien we Sinterklaas en zijn Pieten gezamenlijk uit. 

Verplaatsing Algemene Ledenvergadering

De ALV van donderdag 18 juni 2020 is verschoven naar woensdag 24 juni 2020. Wilt u dit in uw agenda aanpassen. De starttijd van de ALV blijft 20.00 uur. 

Inloopmoment alle groepen

U komt toch ook kijken in de groep van uw kind aanstaande donderdagochtend. De leerlingen vertellen graag aan u waar zij mee bezig zijn. 

Kerstborrel op het plein

De afgelopen jaren werd er voor ouders op het plein van groep 8 een gezellige borrel/ maaltijd georganiseerd tijdens de kerstviering van de leerlingen in de groepen. Dit jaar willen we deze gezellige activiteit ook door laten gaan, maar hebben hiervoor wel extra handen nodig vandaar onze oproep in de weekbrief een paar weken geleden. Helaas hebben zich nog geen enthousiastelingen aangemeld om te helpen, vandaar deze 2e poging. Wilt u helpen bij het organiseren van de kerstborrel/ maaltijd voor ouders op het schoolplein, dan graag uiterlijk woensdag 20 november een berichtje naar directie@esvede.nl of schiet één van de teamleden even aan.

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

Agenda

 

dinsdag 19 november Schoolfotograaf
woensdag 20 november Surpriseavond, Internationale dag van de rechten van het kind
donderdag 21 november Inloopmoment groep 1-8, 8.20 – 8.45 uur 
donderdag 5 december Sinterklaas (alle leerlingen zijn vanaf 12.30 vrij)
vrijdag 6 december studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
maandag 9 december Kerstknutselochtend en kerstknutselmiddag
woensdag 18 december Kerstdiner
donderdag 19 december Kerstshowtime
vrijdag 20 december t/m zondag 5 december Kerstvakantie (leerlingen zijn vrijdag 20 december vanaf 12.00 uur vrij)
vrijdag 10 januari Luiscontrole