Weekbrief 17 schooljaar 2019-2020

Het bestuur van de ESV zoekt een nieuwe secretaris!

Beste ouders, beste leden, 

Het “zijn” van een vereniging is iets wat we met elkaar doen en waar we allen verantwoordelijk voor zijn. Het is een mooie manier om als school georganiseerd te zijn en biedt daardoor kansen om te worden betrokken bij de richting en koers van de ESV. Zonder actieve deelname van ouders is dit echter niet mogelijk. Omdat onze secretaris komende juni afscheid neemt komt deze functie binnen het bestuur vrij. Daarom zijn wij op zoek naar jou! Het bestuur bestaat uit een club enthousiaste ouders die zich met passie inzet voor onze prachtige school!

Het bestuur bepaalt het beleid van de school in samenspraak met de directie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan financieel beleid, personeelsbeleid, inrichting terrein en gebouw, onderwijskundige zaken, kwaliteit en veiligheid en marketing. Als bestuurslid zet je een deel van je vrije tijd hiervoor in. Dit is een mooie, uitdagende, leerzame, inspirerende en verantwoordelijke taak. Er wordt maandelijks vergaderd. Dit is om-en-om in aan- en afwezigheid van de directeur.

Een secretaris is onmisbaar voor het goed functioneren van het bestuur. Naast natuurlijk volwaardig bestuurslid plan je als secretaris onder meer de vergaderingen en maak je de notulen. Ook onderhoud je contact met de medezeggenschapsraad en de ledenraad. De verdeling van de portefeuilles onder de bestuursleden wordt altijd aan het begin van het nieuwe schooljaar afgestemd op ieders interesses, capaciteiten en voorkeuren.

Spreekt je dit aan, dan ben je van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en om vervolgens een paar vergadering mee te lopen. Neem voor meer informatie gerust contact op met één van de bestuursleden of mail naar bestuur@esvede.nl.

Hartelijke groet namens het bestuur,

Mirjam de Vries (secretaris bestuur ESV Ede)

Informatie Cito toetsen

Vanaf volgende week zullen er weer Cito toetsen op het programma staan in groep 3 t/m 8. De Cito toetsen die aan de orde komen zijn: Spelling (gewone woorden en werkwoorden) Rekenen/Wiskunde, Begrijpend lezen, Technisch lezen en Woordenschat. Het is mogelijk dat uw kind elke dag van de week een onderdeel van een Cito toets gaat maken. De komende 2 weken worden de toetsen afgenomen, met een eventuele uitloop voor een derde week. Het zou heel fijn zijn als de kinderen de komende weekenden en weken thuis geen al te druk programma hebben, zodat zij uitgerust en fit aan de Cito toetsen kunnen beginnen.

Inzameling doppen

Bij de ESV worden doppen gespaard voor het goede doel.

Mede door het sparen van deze doppen is het mogelijk geworden dat de hond op onderstaande foto eind december geplaatst kan worden bij een mevrouw met een meervoudige handicap.

Echt super dat leerlingen en ouders van de ESV zoveel doppen gespaard hebben!

Open lesdag sportservice

Zoals eerder vermeld in de weekbrief organiseert Sportservice Ede op maandag 13 januari een open lesdag waarbij ouders/verzorgers een kijkje kunnen nemen bij de gymlessen.Hierbij de laatste informatie voor deze dag.We nodigen u graag uit om maandag 13 januari tijdens de gymles te komen kijken en natuurlijk ook lekker mee te doen!

De lessen vinden op de volgende tijdstippen plaats:

8:55-9:55 Groep 5
10:30-11:30 Groep 4
13:25-14:25 Groep 3

Locatie: Gymzaal op de Wulplaan (9a)

Wilt u ook graag komen? Schijf u dan in op de intekenlijst bij de klas van uw kind. Denkt u aan zaalschoeisel? Tot dan!

Met sportieve groet,

Minke Boonstoppel

Mogelijke staking

Voor de kerstvakantie heeft u in de weekbrief kunnen lezen dat de onderwijsbonden oproepen om te gaan staken op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Op dit moment vinden er met de bonden nog onderhandelingen plaats en zijn we aan het peilen hoe de andere scholen/ schoolbesturen in de buurt/ Nederland staan tegenover de mogelijke staking. Volgende week ontvangt u van ons meer informatie zodat u hier rekening mee kan houden.

Schaatsen

Donderdag 16 januari gaan de bovenbouwgroepen weer schaatsen in het centrum van Ede. Meer informatie kunt u terug lezen in een vorige weekbrief.

Ouder (kind) gesprekken

Vanaf maandag 10 februari vinden er weer ouder(kind) gesprekken plaats op school voor alle leerlingen uit groep 1-8. Vanaf groep 6 worden de leerlingen uitgenodigd om bij de gesprekken aanwezig te zijn. De groepsleerkrachten sturen u een uitnodiging via de Parro App op 27 januari aan het eind van de middag. Ouders met meerdere kinderen op school krijgen als eerste de uitnodiging om zo afspraken achter elkaar te kunnen plannen en een dag later wordt de uitnodiging gestuurd naar alle andere ouders van de ESV. U heeft de mogelijkheid om u tot en met vrijdag 7 februari aan te melden voor de gesprekken.

Mede namens het team nog een mooi 2020 gewenst,

Martin Roes

directie@esvede.nl

Agenda

 

vrijdag 10 januari Luiscontrole
maandag 13 januari t/m vrijdag 31 januari LVS toetsen groep 3-8
woensdag 22 januari Vergadering leerlingenraad
dinsdag 4 februari Inloopmoment groep 1-8, 8.20 – 8.45 uur
woensdag 5 februari Studiedag (leerlingen zijn vrij)
vrijdag 7 februari Uitdelen rapporten
vanaf maandag 10 februari Ouder(kind)gespreksavonden groep 1-8
donderdag 20 februari Showtime open podium
vrijdag 21 februari t/m zondag 1 maart Voorjaarsvakantie (alle leerlingen zijn vrijdag 21 februari al vrij)