Weekbrief 19 schooljaar 2019-2020

Leerlingenraad

Afgelopen woensdag heeft de leerlingenraad weer vergaderd. Deze keer sloten juf Christa en meester Martin aan om de plannen m.b.t. het opknappen van de binnenruimte van de ESV toe te lichten. Mooi om te zien dat de leerlingen kritische vragen kunnen stellen en op deze manier hun steentje bijdragen.

Peermediators

De peermediators stellen zich de komende week aan u voor in de weekbrief. De training is inmiddels achter de rug en de mediators zijn klaar om de rest van de leerlingen te helpen/ begeleiden bij kleine conflicten.

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

dinsdag 4 februari Inloopmoment groep 1-8
woensdag 5 februari studiedag (leerlingen zijn vrij)
donderdag 6 februari Groep 3: Letterfeest
vrijdag 7 februari Uitdelen rapporten
vanaf maandag 10 februari Ouder(kind)gespreksavonden groep 1-8
donderdag 20 februari Showtime open podium
vrijdag 21 februari t/m zondag 1 maart Voorjaarsvakantie