Weekbrief 20 schooljaar 2019-2020

Peer Mediators (door Bodil groep 8)

Op de ESV hebben wij Peer Mediators. Dit betekent dat wij als kinderen zelf onze ruzies leren oplossen. We hebben 12 Peer Mediators: 2 jongens en 2 meisjes in de groepen 6, 7 en 8.

Hoe word je dan Peer Mediator? Eerst wordt er gestemd door de hele klas wie de Peer Mediators mogen worden, als je dan een Peer Mediator bent blijf je dat ook 3 jaar. Dus van groep 6 tot en met groep 8. Dan krijg je een cursus Peer Mediation. Die cursus wordt begeleid door juf Krista uit groep 7. Drie dinsdag middagen achter elkaar doe je opdrachten die helpen om een goede te worden. Bijvoorbeeld opdrachten met vragen stellen, samenwerken en ook zijn er rollenspellen.

Wat doet een Peer Mediator:

Een Peer Mediator lost ruzies van kinderen dus op. Maar hoe doe je dat nou? Eerst neem je de regels door. Daarna moet je heel veel vragen stellen over de ruzie. De vragen beginnen met: Wie..? Wat..? Waar..? Wanneer..? Welke..? en Hoe..?

Door die vragen te stellen wordt het bedenken van een oplossing al makkelijker. Nu moet de oplossing komen. Je zou denken dat de Peer Mediators de oplossing bedenken, maar dat is niet zo. De ruziemakers moeten de oplossing bedenken. Als de oplossing is bedacht, geven de ruziemakers elkaar een hand. Een week later wordt de afspraak nagekomen of alles goed is gegaan.

 

Wat vinden de Peer Mediators zelf:

‘Wij vinden het heel leuk om Peer Mediator te zijn. De opdrachten die we doen zijn ook heel grappig en leerzaam. Het is leuk om mensen te helpen met ruzies op te lossen.’

 

Inloopmoment

Dinsdag 4 februari bent u weer van harte welkom om in de groep(en) van uw kind(eren)  te komen kijken ’s morgens tussen 8.20 en 8.45 uur. Onze leerlingen laten graag zien waar zij zoal mee bezig zijn op school.

Letterfeest groep 3

Donderdag zal in groep 3 het letterfeest worden georganiseerd. U wordt/ bent door de leerkrachten van groep 3 via de Parro App op de hoogte gebracht.

Ouder (kind)gesprekken

Vanaf maandag 10 februari starten de ouder(kind) gesprekken waarover u in een vorige weekbrief informatie heeft ontvangen. U heeft via de Parro App een uitnodiging ontvangen om u aan te melden voor een gesprek. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, neem dan even contact op met de leerkrachten van uw kind(eren).

Warme Truiendag
Op vrijdag 7 februari is het Warme Truiendag. Scholen in heel Nederland zetten deze vrijdag de verwarming een paar graden lager. In de lessen besteden ze aandacht aan klimaat en energie. Ook onze school doet mee!
Voor het slagen van deze Warme Truiendag hebben we uw hulp als ouder/verzorger nodig. We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind op 7 februari goed warm is aangekleed. Zo hoeft niemand het koud te hebben als we de verwarming wat lager zetten.

Warme Truiendag is een landelijke actie van Klimaatverbond Nederland. Op deze dag wordt iedereen opgeroepen de verwarming lager te zetten en met een extra warme trui naar school of kantoor te gaan.Dit is niet alleen goed voor de portemonnee maar ook voor het milieu en klimaat. Hoe minder energie wij verbruiken, hoe minder kooldioxide (CO2) in de lucht komt. En kooldioxide is het belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect.
Eén dagje minder stoken lost het probleem natuurlijk niet op, maar hopelijk brengt het wel veel mensen op het idee om zich in te zetten voor een gezond klimaat. Alle beetjes helpen en een goed milieu begint nog altijd bij onszelf. Daar dragen wij als school graag aan bij!

 

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

dinsdag 4 februari inloopmoment groep 1-8, 8.20- 8.45 uur
woensdag 5 februari studiedag (leerlingen zijn vrij)
donderdag 6 februari groep 3: Letterfeest, uitnodiging via Parro App verstuurd
vrijdag 7 februari uitdelen rapporten en warme truiendag
vanaf maandag 10 februari ouder(kind)gesprekken groep 1-8
maandag 17 februari bestuursvergadering, 19.45 uur
donderdag 20 februari Engelse dag: thema Engeland, presentatie tijdens Show en Tell
   
vrijdag 21 februari t/m zondag 1 maart voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrijdags al vrij 
   
vrijdag 6 maart luiscontrole
   
woensdag 18 maart MR vergadering, 19.30 uur
   
maandag 23 maart bestuursvergadering, 19.45 uur
   
woensdag 25 maart rekendag ESV