Weekbrief 21 schooljaar 2019-2020

Vrijdag is het warme Truiendag
Op vrijdag 7 februari is het Warme Truiendag. Scholen in heel Nederland zetten deze vrijdag de verwarming een paar graden lager. In de lessen besteden ze aandacht aan klimaat en energie. Ook onze school doet mee!
Voor het slagen van deze Warme Truiendag hebben we uw hulp als ouder/verzorger nodig. We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind op 7 februari goed warm is aangekleed. Zo hoeft niemand het koud te hebben als we de verwarming wat lager zetten.

Warme Truiendag is een landelijke actie van Klimaatverbond Nederland. Op deze dag wordt iedereen opgeroepen de verwarming lager te zetten en met een extra warme trui naar school of kantoor te gaan.Dit is niet alleen goed voor de portemonnee maar ook voor het milieu en klimaat. Hoe minder energie wij verbruiken, hoe minder kooldioxide (CO2) in de lucht komt. En kooldioxide is het belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect.
Eén dagje minder stoken lost het probleem natuurlijk niet op, maar hopelijk brengt het wel veel mensen op het idee om zich in te zetten voor een gezond klimaat. Alle beetjes helpen en een goed milieu begint nog altijd bij onszelf. Daar dragen wij als school graag aan bij!

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

vrijdag 7 februari uitdelen rapporten en warme truiendag
vanaf maandag 10 februari ouder(kind)gesprekken groep 1-8
maandag 17 februari bestuursvergadering, 19.45 uur
donderdag 20 februari Engelse dag: thema Engeland, presentatie tijdens Show en Tell
   
vrijdag 21 februari t/m zondag 1 maart voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrijdags al vrij 
   
vrijdag 6 maart luiscontrole
   
woensdag 18 maart MR vergadering, 19.30 uur
   
maandag 23 maart bestuursvergadering, 19.45 uur
   
woensdag 25 maart rekendag ESV