Weekbrief 22: schooljaar 2019-2020

Lentenieuws

We gaan als ESV twee lammetjes adopteren van de Edese schaapskudden. Samen met de leerlingen van de leerlingenraad hebben we de namen uitgekozen: Semmie en Mollie. We gaan onze lammeren goed volgen!

Aanmelding Sociale Vaardigheidstraining maart– juli 2020

Aan de ouders van de leerlingen uit groep 4 t/m 8.
Op dinsdag 3 en dinsdag 10 maart zijn de intakegesprekken voor de tweede ronde
Sociale Vaardigheidstraining. Ik heb een aantal aanmeldingen voor de training gekregen en via deze route verzoek ik deze ouders om de lijst voor het intakegesprek in te vullen De intekenlijst ligt bij het lokaal van groep 8..
Mocht u uw kind ook willen aanmelden voor de training, dan kunt u dat aan mij doorgeven en ook
intekenen voor het intake gesprek. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten, die om de week tijdens schooltijd plaatsvindt. Door vakanties e.d. zit daar soms meer tijd tussen. Uw kind krijgt de planning tijdens de eerste
bijeenkomst. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag. Via de Parro app, mail, of door even
binnen te lopen.

Met vriendelijke groet,
Veronica Herkendaal (v.herkendaal@esvede.nl)

Showtime Show en Tell

Zoals u misschien al gelezen heeft, zal er op donderdag 20 februari weer de jaarlijkse Engelse dag plaatsvinden op de ESV. Het thema dit jaar is: Engeland. De leerlingen zullen in de vorm van een show en tell u alles gaan vertellen over dit thema. Op de dag zelf zullen de leerlingen van groep 1-4 van 13.00-14.00 uur op het podium gaan staan en laten zien wat zij allemaal kunnen. De leerlingen uit groep 5-8 zijn van 14.00 -15.00 uur aan de beurt. U bent van harte welkom om te komen kijken! Naast de Engelse dag zijn er deze periode ook ‘kijklessen in groep 1-4’ waar u kunt komen kijken in de klas bij een Engelse les van juf Francis. Dit is de periode van 7 februari tot en met 18 februari. De leerlingen zijn al druk bezig met de voorbereidingen van de Engelse dag.

Voorjaarsvakantie

Na de Showtime van donderdag 20 februari hebben alle leerlingen vakantie. In de voorjaarsvakantie worden de lokalen van groep 4 en 5 geschilderd en voorzien van nieuwe vloerbedekking. De lokalen van groep 7 en 8 krijgen een nieuw plafond en extra isolatie. Voor het leegruimen na de Showtime kunnen we extra handen gebruiken? Heeft u een een klein uurtje over van 15.00 – 16.00 uur om ons te helpen bij het leeghalen van de lokalen?? Graag even melden bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

maandag 17 februari bestuursvergadering, 19.45 uur
donderdag 20 februari Engelse dag: thema Engeland, presentatie tijdens Show en Tell
   
vrijdag 21 februari t/m zondag 1 maart voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrijdags al vrij 
   
vrijdag 6 maart luiscontrole
   
woensdag 18 maart MR vergadering, 19.30 uur
   
maandag 23 maart bestuursvergadering, 19.45 uur
   
woensdag 25 maart rekendag ESV