Weekbrief 23: schooljaar 2019-2020

Voorjaarsvakantie

Vandaag is de voorjaarsvakantie begonnen voor alle leerlingen en teamleden. We hebben de dag afgesloten met een mooie Showtime in het teken van de Engelse dag. Dit is ons goed bevallen en zeker voor herhaling vatbaar. Verder willen we iedereen bedanken die geholpen heeft bij het leegruimen van de lokalen van groepen 4-5 en 7-8. In de voorjaarsvakantie worden de lokalen van groep 4-5 voorzien van nieuwe vloerbedekking en nieuwe kleuren op de muren en kozijnen. De lokalen van groep 7-8 krijgen deze vakantie een nieuw plafond. Na de voorjaarsvakantie op maandagochtend worden de lokalen gezamenlijk ingericht zodat aansluitend weer les gegeven kan worden. De vrijdag voor de meivakantie worden de lokalen van groep 6-7-8 en de algemene ruimte van de bovenbouw opgeknapt en zijn er weer extra handen nodig. We hopen dan ook op uw hulp te mogen rekenen. Maar nu eerst genieten met elkaar van de voorjaarsvakantie. 

 

 

 

De Medezeggenschapsraad zoekt een nieuw lid!

Beste ouders, beste leden,

Vanaf het nieuwe schooljaar is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is daarom op zoek naar een gemotiveerde ouder die een positieve bijdrage wil leveren aan de ESV!

Wat is een MR?

Iedere school heeft een MR. De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten en ouders op school. Een goed functionerende MR draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer en veiligheid op school. De MR kent een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders en bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.

Welke taken heeft de MR?

De MR heeft een belangrijke rol binnen de school. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR door het bestuur of directie genomen worden. Via de MR praat je mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

De begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan zijn belangrijke aandachtsgebieden voor de MR. Het afgelopen jaar hebben wij gesproken over o.a. de uitvoering van het schoolplan, de meerjarenbegroting, de formatie en de verbouwingen in de school. Daarnaast hebben wij bijgedragen aan het bezoek van de Onderwijsinspectie en is de MR betrokken geweest bij de sollicitatieprocedures van leerkrachten en onderwijsassistenten. Kortom, een belangrijke en vooral leuke taak!

Wat vragen wij van u?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste betrokken ouder. Iemand met een oprechte interesse in het schoolbeleid en de schoolregels van de ESV en met een kritisch en open houding. De MR vergadert ongeveer 6x per schooljaar. Hiervoor wordt een goede voorbereiding, aanwezigheid en pro-actieve inzet van je verwacht.

Spreekt je dit aan, dan ben je van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en om vervolgens een vergadering mee te lopen. Neem voor meer informatie gerust contact op met één van de MR-leden of mail naar mr@esvede.nl.

Hartelijke groet namens de MR,

Anne Marie, Monique, Lisette, Cunera, Robert en Sander

Veiligheid op straat

Het valt op dat steeds meer auto’s worden geparkeerd aan de kant van de school. Een vriendelijke verzoek om uw auto aan de kant van het spoor te parkeren en aan te komen rijden vanaf de richting Tolhuislaan. Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat onze leerlingen en uw kinderen veilig op de ESV aan kunnen komen met de fiets of lopend. Wilt u ook uw kind niet voor de inrit van de school laten uitstappen. Hierdoor kunnen fietsende kinderen niet het schoolplein opkomen. Staan de auto’s voor u ook te wachten om kinderen uit te laten stappen, dan is het wenselijk om uw kind tegelijkertijd uit te laten stappen. Hierdoor kan de weg sneller worden vrijgemaakt voor andere gebruikers.

 

Mede namens het team een fijne voorjaarsvakantie gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

vrijdag 21 februari t/m zondag 1 maart voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrijdags al vrij 
   
maandag 2 maart inrichten groep 4 t/m 8
   
vrijdag 6 maart luiscontrole
   
woensdag 18 maart MR vergadering, 19.30 uur
   
maandag 23 maart bestuursvergadering, 19.45 uur
   
woensdag 25 maart rekendag ESV