Weekbrief 24: schooljaar 2019-2020

Verbouwing ESV

In de voorjaarsvakantie is hard gewerkt om de lokalen van groep 4 t/m 8 te voorzien van nieuwe vloerbedekking, plafonds en of nieuwe kleuren op de muur. Tijdens de eerste vakantiedag waren de vloeren van groep 7-8 ook al verwijderd, niet helemaal volgens planning. Bijkomend voordeel is dat we in de meivakantie minder met meubels hoeven te sjouwen en nu voorliggen op schema. Op dit moment wordt er hard gewerkt om het podium en de algemene ruimte klaar te maken voor de eindmusical en komende Showtimes. De leerlingen uit groep 8 kunnen bij hun afscheidsmusical gebruik maken van de vernieuwde geluidsinstallatie en nieuwe podiumverlichting.

Meester Poll 50 jaar ESV

Afgelopen dinsdag was meester Poll 50 jaar werkzaam en betrokken bij de ESV. Aan het eind van het schooljaar stopt hij echt met het geven van de Duitse lessen aan leerlingen van groep 6 en zullen we op gepaste wijze afscheid van hem nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden TSO

De groene brievenbus van de BSO is verplaatst. Wilt u uw kind aanmelden voor de TSO tussenschoolse opvang, dan kan dit vanaf nu bij de ingang van de BSO. 

 

De Medezeggenschapsraad zoekt een nieuw lid!

Beste ouders, beste leden,

Vanaf het nieuwe schooljaar is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is daarom op zoek naar een gemotiveerde ouder die een positieve bijdrage wil leveren aan de ESV! Lees verder in de vorige weekbrief.

Pen pals

Groep 7 is met Engels bezig met brieven schrijven. We hebben contact met een school in Zweden en een school in Italië. Wij hebben op onze chromebooks de eerste brief geschreven. We hebben digitale brieven uit Zweden gekregen en handgeschreven brieven uit Italië. We zijn nu als tweede brief, handgeschreven brieven aan het schrijven. Het is leuk om op deze manier met Engels bezig te zijn en contact te hebben met kinderen in andere landen.

 

 

 

 

Mede namens het team een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

vrijdag 6 maart luiscontrole
   
dinsdag 10 maart ouderavond voor ouders groep 8 m.b.t. Vlieland en eindfeest 8ste groepers, 19.30 -20.30 uur
   
woensdag 18 maart MR vergadering, 19.30 uur
   
maandag 23 maart bestuursvergadering, 19.45 uur
   
woensdag 25 maart rekendag ESV door studenten van de CHE uit Ede
   
donderdag 2 april inloopmoment alle groepen, 8.20- 8.45 uur
   
donderdag 9 april  Paasontbijt
   
vrijdag 10 april t/m maandag 13 april Paasweekend, alle leerlingen zijn vrij  
   
woensdag 15 april start eindtoets leerlingen groep 8
   
donderdag 16 april schoolsportolympiade groep 6,7
   
vrijdag 17 april schoolsportolympiade groep 4,5
   
donderdag 23 april Showtime
   
vrijdag 24 april Koningsspelen groep 1-3
   
zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei meivakantie, alle leerlingen zijn vrij