Weekbrief 26: schooljaar 2019-2020

Goede start na de meivakantie.

Deze week hebben we alle leerlingen weer mogen ontvangen op school. Er zijn veel verhalen uitgewisseld en er is lekker gewerkt in de groepen. Verder wordt er door de teamleden gekeken wat de onderwijsbehoefte van de leerlingen is voor de komende periode en wordt het aangeboden onderwijs geëvalueerd door de teamleden. Onze vakleerkrachten voor muziek, Engels en bewegingsonderwijs denken aan alle kanten mee hoe we onze lesroosters zo goed mogelijk op elkaar af kunnen stemmen en we alle leerlingen kunnen bedienen.

Ook hebben we gezien dat het halen en brengen van de leerlingen goed verloopt. Zoals u via de Parro-App heeft kunnen lezen is het mogelijk om bij het brengen van de kleuters over hetzelfde pad heen en weer te lopen. Wel een vriendelijk verzoek aan iedereen die kinderen naar school heeft gebracht om niet voor de school te blijven hangen of bij te praten met anderen en bij het ophalen van kinderen ook z.s.m. huiswaarts te gaan.

Wij hopen met elkaar dat we alle ouders binnenkort weer in de school mogen ontmoeten, helaas is dit nu nog niet mogelijk. Heeft u toch behoefte aan contact of een gesprek met één van de teamleden of met mij, dan kan u ons bereiken via Parro/ e-mail en of telefonisch. Mochten de getroffen maatregelen gewijzigd worden dan hoort u dat natuurlijk van ons.

Wijziging is het jaarrooster:

  • geplande luisconroles t/m zomervakantie komen te vervallen
  • het inloopmoment van dinsdag 26 mei gaat niet door
  • de geplande studiedag van 23 juni komt te vervallen, de leerlingen zijn dus NIET vrij deze dag

Mede namens het team een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

donderdag 21 mei hemelvaartvakantie, alle leerlingen zijn vrij
   
vrijdag 22 mei hemelvaartvakantie, alle leerlingen zijn vrij